Om Digidem Lab

Digidem Lab är en ideell organisation som verkar för deltagande demokrati med ny teknik. Det gör vi bland annat genom att backa bra projekt, ordna föreläsningar, workshops och hackathons.

Så här ser det ut

Möjligheterna för demokratiskt deltagande har aldrig varit större än nu. Det finns verktyg för påverkan, diskussion och beslut färdiga att användas. Allt kan ske i realtid, oberoende av geografisk plats. Samtidigt verkar vi vara fast i politiska system som inte kan förnya sig, eller i värsta fall sätter miljardärer och fascister till makten.
Det måste inte se ut så här.

Nya former

Vi samlar aktivister, forskare, programmerare, designers och alla som tror att en annan värld är möjlig, för att skapa metoder och verktyg för morgondagens deltagande demokrati. Nya former för deltagande måste skapas underifrån och i alla delar av samhället.

En växande rörelse

Vi är en del av en växande demokratirörelse, som använder kollektiv intelligens för att utmana gamla politiska och ekonomiska eliter. Brittiska Jeremy Corbyns digitala manifest, spanska Podemos demokratiska plattform och det växande nätverket för städer som söker nya sätt för deltagande visar på en annan typ av framtid än den som Donald Trump står för.

New online tools for interaction and collaboration have let people come together across space and time to build amazing things. As the Internet breaks down the last justifications for a professional class of politicians, it also builds up the tools for replacing them.

Aaron Swartz

Vi tror på

Behoven i centrum

Processer och verktyg för kollektiv intelligens börjar alltid med deltagarnas behov. Ny teknik i sig kommer inte lösa några problem, inte heller är nya metoder något som kan klistras på exkluderande processer för att dölja deras brister. Verkligt demokratiskt deltagande är en process i flera steg, och alla de stegen ska ha medborgarens behov i centrum.

Experimenterande skapar utveckling

Vi skapar utrymmen för att utveckla nya idéer. Experimenterande och labbande minskar risken för stora misstag och gör små misstag till erfarenheter. Genom att återanvända andras arbete och bygga vidare på internationella erfarenheter blir vi till en del av en global experimentverkstad för kollektiv intelligens.

Din data — din kontroll

Vi använder och utvecklar tjänster som i största möjliga mån ger dig själv, inte företag eller stater, kontroll över din data. Säkerhet och integritetsskydd ska inte kräva extra arbete av användarna, utan vara inbyggt i bra digitala tjänster. Du ska kunna välja själv vad du delar med dig av för information och till vem.

Det här är för alla

Nya former för deltagande måste skapas underifrån och på alla nivåer av samhället. De som bäst behöver tjänster för deltagande är ofta de som tycker att de är svårast att använda. Det vill vi ändra på. Vi använder tillgängliga möteslokaler och digitala tjänster som är tillgänglighetsanpassade, läsbara, väl designade och användarvänliga.

Öppenhet för allmännytta

Att utveckla tjänster för allas bästa innebär att göra det öppet. Öppen källkod, öppna standarder, öppen data och öppen innovation är garantier för att ny kunskap kommer alla till del. Vi behöver transparenta och väl testade tjänster som bidrar till vår gemensamma kunskapsbank och som kan utvecklas och anpassas efter specifika behov.

Kollektiv intelligens

Förändring kräver att vi samlar olika kompetenser och erfarenheter för att arbeta mot ett gemensamt mål. Processer och verktyg för kollektiv intelligens är inte en fråga om teknik, design, forskning eller politik. Det är alla de sakerna på en gång. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för så breda och inkluderande samarbeten som möjligt.

Prata med oss!

Digidem Lab är en ideell organisation som arbetar med att främja deltagande demokrati på alla nivåer i samhället. Vi hjälper gärna er organisation att hitta nya sätt att engagera och skapa processer för deltagande.