Ny digital mötesplats för sociala rörelser

En ny digital mötesplats där aktiva i gräsrotsgrupper kan hitta andra att engagera sig med och dela kunskaper och erfarenheter med andra. Projektet är en fortsättning på Kunskapsdelning för sociala rörelser.

Vad är målet med projektet?

Jag kommer arbeta för att, tillsammans med andra, skapa en ny digital mötesplats för sociala rörelser. Visionen är att det ska vara lättare för personer och gräsrotsgrupper att 1) hitta andra att engagera sig med och 2) dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Vad kommer du göra under projekttiden?

Den absoluta förhoppningen är att tillsammans med andra skapa hela plattformen. Men åtminstånde skapa ett nytt forum för oss som är engagerade att dela med oss av kunskap och erfarenheter, och där även kunna fortsätta prata om att få klart plattformen.

Projektledare

Andreas Jonsson
Jag har en bakgrund i klimaträttviserörelsen och är just nu aktiv i en kampanj som heter Fossilgasfällan. Ur mitt engagemang och att vara med och starta upp kampanjer har en idé fötts om hur det ska vara enklare att starta projekt för att uppnå en rättvis och hållbar värld, men också dela kunskap och erfarenheter så att vi snabbare kommer till den värld! Foto © Cristian Jonsson

Digidem Lab arrangeras med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.