Inbyggd frihet

Idag ser vi hur allt fler friheter tas ifrån individen med “moln tjänster”, nedlåsta enheter och DRM. Dessa är friheter som jag inte kommer överge.

Vad handlar projektet om?

Vår grupp inbyggd-frihet verkar för frigörelse av digitala enheter på lågnivå. Jag jobbar på en wiki och vi brukar ha träffar för att hjälpa folk bli mer fria och säkra digitalt. Andra ämnen är också viktiga, men dock mer relevanta under organisationen Fripost (som jag också är aktiv i): att varje individ har rätt att bli fri från vinstdrivande företag i sin digitala kommunikation.

Varför är det här projektet viktigt?

Varje individ har rätt till digital frihet, där hen äger sin enhet totalt. Utan att bli kränkt av företag eller stat. Inbyggd-frihet skapades för att upplysa och möjliggöra för gemeneman att bli mer fri på en låg nivå, även om detta i dagsläget kräver vissa uppoffringar.

Projektledare

Eliot Roxbergh
Jag har läst (hittills) 3 år på Datateknik Chalmers och i höstas var jag med och skapade gruppen inbyggd-frihet.org. Börjar även bli involverad i fripost.org "Primärt stödja inbyggd-frihet men även andra nationella projekt för digital frihet.

Digidem Lab arrangeras med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.