Digidem Lab backar din idé!

Digidem Labs projektstöd är en möjlighet för kodare, aktivister, designers och andra att undersöka och utveckla processer för deltagande demokrati.

Hur funkar projektstödet?

Du som är 18-25 år kan ansöka om att arbeta med projekt som handlar om delaktighet och ny teknik. Du får upp till 16 000 kr, handledning och material till ditt projekt.

Projektstödet är en möjlighet att experimentera, lära sig och testa nya idéer. Du kan använda det som en finansiering för ett projekt som du redan håller på med eller vet att du vill göra, eller som en chans att få handledning och lära dig nya saker. Du kan till exempel testa ett nytt verktyg i din förening, bygga en katt-bot, förbättra en medborgarplattform eller göra en förstudie om direktdemokrati.

Blir du antagen får du:

 • 8000 - 16 000 kronor före skatt per person.
 • Tre månader långa projekt.
 • Handledning i att planera och genomföra projektet av erfarna projektledare.
 • Programvaror och ersättning för mindre omkostnader.
 • Tillgång till arbetslokaler.
 • Möjlighet till träffar med andra projektledare.
 • Tillgång till Digidem Labs internationella kontaktnät.

Vilka projekt passar in?

1) Projektet ska främja ökat deltagande i sociala rörelser, föreningsliv, politiska processer eller samhället i stort med hjälp av ny teknik.

Se pågående och tidigare projekt här.

2) Projektresultatet ska göras tillgängligt för alla.

Det kan ske på olika sätt beroende på typ av projekt:

 • Arbetssättet dokumenteras så att fler kan dra nytta av lärdomarna från projektet.
 • Kod som produceras använder någon av licenserna för öppen källkod.
 • Text, bild eller video som produceras använder någon av Creative Commons licenser.

Du väljer själv om du vill söka med ett eget projekt, eller tillsammans med en grupp. Efter att du har gjort en intresseanmälan bedömer vi om ditt projekt passar in eller inte. Det går också bra att kontakta oss för att tillsammans diskutera idéer för projekt och vad du skulle kunna göra.

Vem kan söka?

 • Du behöver vara under 26 år.
 • Du behöver vara bosatt i Sverige.

Det är ett extra plus om du har

 • Bakgrund i fler länder än Sverige, för vana vid flerspråkighet, global kommunikation och globalt tänkande.
 • Någon typ av funktionsvariation, för att kunna utvärdera digitala verktygs tillgänglighet och hur ny teknik kan öka tillgängligheten i demokratiska processer.

Så här går det till

 1. Du kontaktar Digidem Lab eller skickar en intresseanmälan via hemsidan.
 2. Vi bedömer din idé och bestämmer om du blir antagen eller inte.
 3. Vi träffas för att diskutera din projektidé och skriva en tidsplan och projektbeskrivning.
 4. Du arbetar med projektet i tre månader, på det sättet du föredrar. Du får tillgång till våra lokaler, handledning och eventuella program som du kan behöva.
 5. Du sammanfattar och dokumenterar projektet.
 6. Du har möjlighet att göra en ny ansökan för att fortsätta på ditt projekt.

Det här behöver du göra

Projektstödet är en möjlighet att experimentera och utveckla nya idéer. Om ditt projekt leder till ett konkret resultat är det bra, om inte kan du ändå dela med dig av dina lärdomar till andra.

Målet med projektstödet är att så många som möjligt ska ha nytta av det projekt som du gör. Därför är det viktigt att du dokumenterar ditt arbete.

I slutet av projektet vill vi att du dokumenterar det du har gjort. Du kan till exempel skriva blogginlägg, fotografera, spela in en video eller dela kod på GitHub.

Prata med oss!

Digidem Lab är ett oberoende och icke vinstdrivande labb för deltagande demokrati. Vi hjälper gärna er organisation att hitta nya sätt att engagera och skapa processer för deltagande.