down

Community organising

Utveckla din egen och andras förmåga att organisera för att skapa den förändring ni vill se! Digidem Lab erbjuder kurser i Community organising

Digidem Lab erbjuder kurser i organisering med fokus på lokala sammanhang där deltagare får metoder och verktyg för att stärka ett community. Kursen är både teoretisk och praktisk och ger en grund i att navigera strategi, makt, jämlikhet, lyssnande med mera. Deltagarna har möjlighet att testa metoder direkt och reflektera över hur de kan användas i deras egen kontext.

Kursen vänder sig till lokala organisatörer som på något sätt arbetar med lokal utveckling, föreningsaktiva, lokala ledare, facilitatörer och aktivister som inser behovet av att bygga makt underifrån och vill utveckla sin egen och andras förmåga att själva organisera för att skapa den förändring de vill se.

Kontakta oss för mer information!