down

Decidim

Med hjälp av medborgarplattformen Decidim kan kommuner facilitera medborgarprocesser och skapa utrymmen för medborgarinflytande.

Decidim är en digital medborgarplattform skapad av Barcelona stad. Plattformen är designad för att kommuner, företag och organisationer ska kunna skräddarsy medborgarprocesser efter sina behov. Decidim är gjord för att kunna kombinera fysiska möten med det som sker online, till exempel genom att kunna lägga upp kommande dialogträffar som sedan kan streamas i plattformen.

Plattformen låter kommuner integrera olika former av deltagande i samma process. Det betyder att ni kan kombinera funktioner som diskussion, enkäter, med borgarförslag, medbor­garbudget och medskapande handlingsplaner i samma dialog. Decidim har även avancerade funktioner för uppföljning och transparens där medborgare kan följa varje beslut steg för steg och se hur långt av genomförandet som är kvar. Det gör att deltagarna får direkt återkoppling och större förståelse för kommunens arbetssätt.

Funktioner i Decidim:

  • Medborgarförslag
  • Omröstningar och enkäter
  • Kombination av digitala och fysiska processer
  • Specialanpassade processer i flera steg
  • Uppföljning av längre processer.

Decidim är en plattform som skapades för att öka tillgången till information och dialog. Att ge suveränitet över tekniken till medborgare innebär att göra dem till medskapare och ägare av offentliga tjänster, vilket för oss är definitionen av en Smart City.

Francesca Bria,Barcelonas tidigare Digital Innovation Officer