Användartester av CONSUL

Under augusti genomförde Digidem Lab två användartester av medborgarplattformen CONSUL för projekt Demokratiska Städers målgrupper: utrikesfödda, kvinnor och unga.

Testet bestod av att utvärdera en demoversion av medborgarplattformen och att introducera och testa begreppet medborgarbudget. Användartester av plattformen

25 testpersoner uppdelade på 2 tillfällen testade plattformen samt svarade på frågor om sina tankar och erfarenhet av medborgarbudgetar eller andra medborgarprocesser inom stadsdelar. Testpersoner valdes ut baserat på projektets målsättning att främja ökad deltagande i beslut för de som nu är underrepresenterade enligt Demokratiutredningen.

De som ledde och dokumenterade användartesterna var själva unga personer engagerade i Digidem Lab.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.