Consul Going Worldwide

Ett projekt för att göra Madrid’s medborgarplattform Consul tillgänglig för en större publik.

En flexibel plattform

Medborgarplattformen Consul har visat sig vara ett flexibelt verktyg, inte bara för städer som Madrid, utan även för organisationer och rörelser. De senaste månaderna har Paris allmännyttiga bostadsbolag använt det för boendebudget och brittiska People´s Momentum för sitt årsmöte.

Nya målgrupper

Med de nya målgrupperna för Consul (städer i andra länder, organisationer, olika typer av deltagarbudgetar), behöver vi titta på hur det kan anpassas till olika användare och hur det bäst kan möta deras förväntningar.

Ökad tillgänglighet

Det här projektet handlar om att sänka tröskeln för installation och inställningar av Consul, genom en kombination av programmering, design och kommunikation. Det övergripande målet är att göra installationsprocessen enklare, så att Consul kan spridas över världen! Ansök till Medialab Prado för att bli en del i vårt team!

Projektledare

Vanessa Me Tonini
Agile Coach och full stack developer från Brazil.

Det här är ett kommande projekt inom Collective Intelligence 2017 på Medialab Prado i Madrid.