Hybrid demokrati

Under den internationella workshopen ”Collective intelligence 2017” i Madrid deltog jag i ett projekt som heter “Hybrid demokrati” där vi arbetade med att utveckla en modell för kommuner att börja använda medborgarjury.

Vad är en medborgarjury?

En medborgarjury är ungefär 40 slumpvis valda medborgare som under 40 sammanlagda timmar, utspridda över en period på cirka tre månader, träffas för att diskutera och skapa förslag för viktiga frågor i staden. Syftet är att öppna upp demokratin så att människor som vanligtvis inte deltar i politiska beslut börjar göra det och att skapa ett gemensamt ägandeskap och intresse för vad som händer i staden.

Hur kan det användas?

Vårt projekt ska testas i Madrid och därför kombinerar vi jurysystemet med deras digitala plattform där vem som helst i staden kan lägga politiska förslag. Medborgarjurys kan också användas av politiker i kontroversiella frågor som är svåra att ta upp i kommunfullmäktige på grund av stark lobbyism alternativt när medborgare är besvikna på beslut som tagits av politikerna och kräver att medborgare ska se över beslutet.

Vad blev resultatet av projektet?

Slutprodukten av vårt projekt var en manual med ingående instruktioner för hur denna modell ska genomföras som levererats till Madrid stad. Under projektets gång hade vi möten med politiker och tjänstepersoner som arbetar i Madrid, såväl som samtal med politiker i Barcelona, våra kollegor i Australien och USA samt andra intresserade expertorganisationer.

Projektledare

Sanna Ghotbi
Projektkoordinator för Digidem Lab, kommunpolitiker och jämställdhetsföreläsare.
sanna@digidemlab.org

Hybrid demokrati gjordes som en del av Collective Intelligence 2017 på Medialab Prado i Madrid.