Inbyggd frihet

Idag ser vi hur allt fler friheter tas ifrån individen med “moln tjänster”, nedlåsta enheter och DRM. Dessa är friheter som jag inte kommer överge.

Vad var syftet med projektet?

Syftet med projektet var att sprida kunskap kring de växande frihetsproblem som rör våra digitala enheter idag. Vidare också underlätta och förklara hur detta kan förbättras med olika tillvägagångssätt.

Vad har du kommit fram till?

Vi har upptäckt att det finns en stor okunskap gällandes dessa problem. De vi har pratat med lyssnar gärna, men har sällan blivit tillräckligt inspirerade för att agera. Alltså är kunskapspridning något väldigt viktigt och givande, men alternativen har varit för omständiga enligt många. Således har den praktiska hjälp vi har kunnat ge framför allt påverkat dem som redan börjat kika på dessa problem på egen hand.

Hur kommer du att följa upp projektet?

På vår hemsida inbyggd-frihet.org finns information kring det vi har jobbat med, förslag på friare enheter och guider för Libreboot framför allt. Mer arbete behövs dock för att sprida denna kunskap vidare. Samt ett kontinuerligt arbete för leta efter nya frigörelse metoder.

Projektledare

Eliot Roxbergh
Hej! Jag läser mastern Datorsystem Och Nätverk på Chalmers och är intresserad av digital frigörelse. Företag som Google, Facebook och Intel försöker jag undvika. Och istället kikar jag på lösningar så som Fripost, Nextcloud, Libreoffice, GNU Social och Coreboot.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.