Demokratiskt kulturarv i Göteborg

Förstudie till hur medborgardeltagande kan bidra till att samla in data om vårt gemensamma kulturarv.

Vad kommer du göra?

Jag kommer att utföra en förstudie kring hur medborgardeltagande kan bidra till att samla in data om vårt gemensamma kulturarv. Detta med inspiration av det brittiska projektet “CITiZAN” och med hjälp av fritt tillgänglig data.

Mål med projektet

Sveriges Kulturmiljölag säger: “Ansvaret för kulturmiljön delas av alla”. Genom denna förstudie hoppas jag kunna ta fram grunderna till något som gör att folk faktiskt kan deltaga i att ansvara för kulturmiljön.

Photo by BLM OR/WA, licence

Projektledare

Anton Larsson
Jag är till yrket arkeolog (kandidatexamen i kulturarvsstudier, masterexamen i arkeologi). Arbetar deltid som lärarvikarie i grundskolan och som fältarkeolog på det direktdemokratiska kooperativet Kulturlandskapet.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.