Öppen upphandling

Ett projekt för öppen upphandling i Sverige

Vad kommer du göra i projektet?

Vi har samlat in fakturor från kommuner redan och tittar på sätt att använda datan och att se till att den använder standarder. Vi kommer att arbeta med att:

  1. Undersöka möjliga plattformar för att publicera datan.
  2. Få insikter om hur datan kan användas av lokalsamhället eller journalister.
  3. Verka för öppna upphandlingar.
  4. Undersöka riktlinjer och standarder för öppen upphandlingsdata.
  5. Publicera artiklar och blogginlägg om vår slutsatser.

Vad hoppas du på för resultat?

Vi hoppas att alla kommuner börjar tillämpa standarder för öppen data och öppna upphandlingar. Vi vill också att andra aktörer ska börja använda den öppna datan.

Projektledare

Sushma
Jag går en master-utbildning i Strategic Information Systems på Stockholms Universitet. Jag är från Nepal och har tidigare arbetat med flera civictech-projekt för öppen data. Jag är en civictech-entusiast och älskar att jobba med samhälle teknik och data. Jag är en registrerad utbildare för Open Data Institute och erbjuder utbildningar i öppen kartdata för olika grupper.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.