down

Medborgarjury

Metoden medborgarjury används för att involvera medborgare i hur din organisation tar sig an mer komplexa samhällsutmaningar.

Processen vilar på sessionerna, där ett representativt urval av medborgarna träffas för att tillsammans analysera utmaningen. Metoden förutsätter att deltagarna får chans att grundligt sätta sig in i frågan och lyssna på experter inom det specifika området. Genom specialutformade workshops diskuterar deltagarna med människor från andra utbildningsbakgrunder, ekonomisk status, geografiska områden, åldrar, kön och etnisk bakgrund. deltagarna utforskar möjliga åtgärder och lösningar och tar tillsammans fram rekommendationer för hur din organisation kan ta sig an den aktuella samhällsutmaningen.

Metoden har använts framgångsrikt i bland annat i Frankrike 2019-2020, där en nationell medborgarjury tog fram rekommendationer för hur landet ska minska sina utsläpp med minst 40% till 2030. Nu används metoden i flera kommuner och regioner i landet. Även Irland, Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland har med framgång använt medborgarjurys i komplexa samhällsfrågor.


Uppdrag

Uppdrag inom Medborgarjury.

Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarjury.

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

2024.03.08 | Den 9-10 mars samlas Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

Livsmedelsverket gör Sveriges första nationella medborgarpanel

Livsmedelsverket gör Sveriges första nationella medborgarpanel

2023.04.27 | Lördagen den 1 april 2023 var en historisk dag!

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

2022.06.28 | Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

2022.02.16 | Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration.

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

2021.06.23 | EU har lanserat konferensen om Europas framtid med hjälp av Digidem Lab

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.