down

Medborgarråd

Metoden medborgarråd används för att involvera medborgare i mer komplexa samhällsutmaningar.

Medborgarråd är en effektiv process för att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar, exempelvis för klimatomställning. Processen vilar på sessionerna, där ett representativt urval av medborgare träffas för att tillsammans analysera utmaningen. Metoden förutsätter att deltagarna får chans att grundligt sätta sig in i frågan och lyssna på experter inom det specifika området. Genom specialutformade workshops diskuterar deltagarna med människor från andra utbildningsbakgrunder, ekonomisk status, geografiska områden, åldrar, kön och etnisk bakgrund. Deltagarna utforskar möjliga åtgärder och lösningar och tar tillsammans fram rekommendationer.

Metoden har använts framgångsrikt i bland annat i Frankrike 2019-2020, där ett nationellt medborgarråd tog fram rekommendationer för hur landet ska minska sina utsläpp med minst 40% till 2030. Även Irland, Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland har med framgång använt medborgarråd i komplexa samhällsfrågor.

Redan 2017 bidrog Digidem Lab till designen av Madrid stads Observatorio de la Ciudad, ett kommunalt medborgarråd som bestod av 50 slumpmässigt utvalda deltagare.

2020 anlitades Digidem Lab för att bidra till designen av Konferensen för Europas framtid för EU-kommissionen, en paneuropeisk process med medborgare från EUs 27 länder på 24 språk.

2022 fick Digidem Lab uppdrag från Livsmedelsverket att designa och genomföra Sveriges första nationella medborgarråd, en process som avslutades hösten 2023 med väldigt positivt resultat. Digidem Lab är även anlitade för ett medborgarråd med 30 deltagare under ett pågående projekt med Göteborgs stad inom ramen för kommunens satsning för att bli klimatneutral 2030.

Under våren 2024 arrangerar Digidem Lab det nationella Medborgarråd om Klimatet för Stockholms universitet.

Tillsammans med We Do Democracy (DK), SITRA (FI) och SoCentral (NO) är Digidem Lab just nu i en fas av att bygga upp ett nordiskt nätverk för utbyte av metodkunskap och erfarenheter från genomförande av medborgarråd.


Uppdrag

Uppdrag inom Medborgarråd.

Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarråd.

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

2024.05.19 | "Agera nu" är budskapet från medborgarråd om klimatet.

Erbjudande om partnerskap för klimatneutralitet

Erbjudande om partnerskap för klimatneutralitet

2024.05.05 | Erbjudande från Digidem Lab till svenska kommuner och regioner om partnerskap för klimatneutralitet och social hållbarhet.

Medborgarråd för klimatet med Göteborgs stad

Medborgarråd för klimatet med Göteborgs stad

2024.05.01 | Lokalt medborgarråd för delaktighet i miljö- och klimatfrågor.

Nordiskt partnerskap i deliberativ demokrati

Nordiskt partnerskap i deliberativ demokrati

2024.04.16 | Vi välkomnar den deliberativa vågen - ett nytt nordiskt partnerskap med de ledande aktörerna!

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

2024.03.08 | Den 9-10 mars samlas Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

Livsmedelsverket gör Sveriges första nationella medborgarpanel

Livsmedelsverket gör Sveriges första nationella medborgarpanel

2023.04.27 | Lördagen den 1 april 2023 var en historisk dag!

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

2022.06.28 | Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

2022.02.16 | Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration.

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

2021.06.23 | EU har lanserat konferensen om Europas framtid med hjälp av Digidem Lab

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Ali Tabrizi

Verksamhetsledare
+46 703 103 304
ali@digidemlab.org

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network