down

Medborgarjury

Medborgarjury är en metod för att låta medborgare delta i utformandet av lösningar på komplexa samhällsfrågor.

En slumpvis utvald grupp medborgare som är demografiskt representativa för befolkningen ses under ett antal tillfällen. De får chans att grundligt sätta sig in i frågan och lyssna på experter inom det specifika området. Genom specialutformade workshops diskuterar de med människor från andra utbildningsbakgrunder, ekonomisk status, geografiska områden, åldrar, kön och etnisk bakgrund. Efter att ta satt sig in i en fråga ordentlig tar de fram rekommendationer till kommunen, regionen, staten eller institutionen som bett om deras förslag.

Metoden har använts framgångsrikt i bland annat i Frankrike 2019-2020 som lät en medborgarjury ta fram rekommendationer för hur landet ska minska sina utsläpp med minst 40% till 2030. Nu används metoden i flera kommuner och regioner i landet. Även Irland, Danmark, Norge Storbritannien och Tyskland har använt medborgarjurys i komplexa samhällsfrågor.

Digidem Lab var redan 2017 involverade i en internationell arbetsgrupp för att utveckla och dokumentera metoden och är sedan 2020 aktiva i utformandet och genomförandet av en medborgarjury på EU-nivå. Vi erbjuder utbildningar, processdesign och facilitering för er som vill genomföra en medborgarjury.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Photo: Medialab Prado, Some rights reserved