Inbyggd frihet

Idag ser vi hur allt fler friheter tas ifrån individen med “moln tjänster”, nedlåsta enheter och DRM. Dessa är friheter som jag inte kommer överge.

Vad är målet med projektet?

Syftet med projektet var att synliggöra de problem som uppkommer på grund av nedstängd hårdvara samt erbjuda öppna alternativ.

Vad gör ni?

Vi har haft regelbundna träffar och skapat en wiki, för att stödja en frigörelse från stängda system. Men ordet behövs spridas vidare.

Vad hoppas du det ger för resultat?

Vi behöver fortsätta fylla wikin med information och bibehålla en diskussion gällandes inbyggd frihet.

Projektledare

Eliot Roxbergh
Jag har läst (hittills) 3 år på Datateknik Chalmers och i höstas var jag med och skapade gruppen inbyggd-frihet.org. Börjar även bli involverad i fripost.org

Digidem Lab arrangeras med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.