Civic tech-pod

En podcast om Civic tech i Sverige och världen.

Vad kommer du göra under projektperioden?

Jag kommer producera en podcast om Civic tech i Sverige och världen. Jag vill sprida medvetenhet om vad civic tech är genom att ta upp exempel på hur civic tech-lösningar används just nu och vad man hoppas uppnå med det.

Vad hoppas du det ger för resultat?

Att fler kan få upp ögonen för hur teknik kan bidra till att vårt samhälle bättre kan leva upp till demokratiska ideal som medborgarinflytande och öppenhet, samt hur det kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Kanske kan det inspirera fler till att bidra till civic tech i Sverige!

Projektledare

Victoria Bull
Teknikentusiast med ett starkt intresse för hur samhället har utvecklats och kommer att fortsätta utvecklas. Jag har en teknisk kandidat från Uppsala Universitet, har anordnat event inom CivicTechSweden och drömmer om ett samhälle där demokrati lever upp till sitt namn och makten utgår från folket.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.