Digidem Lab har översatt och anpassat världens största medborgarplattform Consul till svenska förhållanden. Nu blir stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg först i Norden att använda den.

Digidem Lab erbjuder nya verktyg och metoder för medborgardeltagande. Vi hjälper er med processdesign av deltagandeprocesser, installation och utbildning i digitala plattformar för deltagande och erbjuder workshops och föreläsningar.

Projekt

Labbet :bulb:

I labbet utvecklar vi framtidens digitala tjänster för deltagande och demokrati.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.