Framtidens deltagande demokrati

down

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö - 150 000 kronor ska ge liv åt grannskapsträdgården Naturmolnet

Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor som ska användas för att skapa sociala aktiviteter och ge liv åt platsen. Digidem Lab hjälper till med design och genomförande av processen när de som bor i kvarteret ska få lämna förslag på aktiviteter som främjar umgänge på platsen.

Läs mer om uppdraget

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens. Genom att studera, testa och utvärdera olika verktyg och metoder i konkreta deltagarprocesser i Sverige, Finland och Norge hoppas projektet bidra med ny kunskap om hur kommuner kan involvera medborgare i lokalt beslutsfattande på ett meningsfullt sätt.

Läs mer om uppdraget

Fler uppdrag

Vårt erbjudande

Inkluderande deltagande

Vi skapar medborgarcentrerade processer utifrån internationellt beprövade metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper.

Säkerhet och flexibilitet

Vi arbetar med Consul och Decidim, två av de mest kompletta digitala plattformarna för medborgardeltagande med miljontals användare över hela världen.

Enklare hantering av dialoger

Genom att implementera en digital plattform för dialog kan kommuner samla sina processer på en och samma plats. Det underlättar för medborgarna och förenklar det långsiktiga demokratiarbetet.

Läs mer om våra tjänster

Nyheter

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

2021.12.15 | Digidem Lab deltar i Nobelveckans panel om framtidens städer.

Fler nyheter

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.