Ditt digitala demokratilabb

Digidem Lab är ett oberoende labb för deltagande demokrati med ny teknik. Vi backar projekt, utvecklar medborgarplattformar, ordnar föreläsningar, workshops och hackathons.

Digidem Lab samarbetar med Madrid stad och stadsdelar i Göteborg och Stockholm för att utveckla världens största medborgarplattform Consul. På webbplatsen Demokratiska Städer samlar vi metoder, verktyg och plattformar för kommuner och stadsdelar som vill ta sin medborgardialog till nästa nivå.

Projekt

Digidem Lab arrangeras med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.