Ditt digitala demokratilabb

Digidem Lab är ett oberoende labb för deltagande demokrati med ny teknik. Vi backar projekt, utvecklar medborgarplattformar, ordnar föreläsningar, workshops och hackathons.

Digidem Lab backar din idé! Du som är 18-25 år kan få finansiering för projekt som handlar om delaktighet och ny teknik i tre månader. Du får upp till 16 000 kr, handledning och material.

Projekt

Prata med oss!

Digidem Lab är ett oberoende och icke vinstdrivande labb för deltagande demokrati. Läs mer om hur vi kan hjälpa er organisation att hitta nya sätt att engagera och skapa processer för deltagande.

Digidem Lab arrangeras med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.