Framtidens deltagande demokrati

down

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

Botkyrkadialogen som pågått sedan 2019 ger invånarna i Botkyrka möjlighet att lämna in förslag till politiker kring saker som de vill förbättra i sin stadsdel och vardag. Totalt finns 5 miljoner att fördela på aktiviteter och insatser under 2022. Digidem Lab har sedan våren 2020 stöttat upp i dialogprocessen genom den digitala plattformen Decidim som används för att samla in förslag.

Läs mer om uppdraget

Community Organising för lokalt ledarskap

Det organiseras kring bostäder, val och skola i Göteborgs förorter. Nu kommer organisatörerna för första gången erbjudas en vidareutbildning i lokal organisering. Många som aktivt vill påverka samhällsutvecklingen märker att inte alla medborgare inkluderas i att utforma demokratins villkor. För att skapa ett mer jämlikt samhälle behövs effektiva verktyg för att engagera sig i lokalsamhället och driva på förändring underifrån.

Läs mer om uppdraget

Fler uppdrag

Vårt erbjudande

Inkluderande deltagande

Vi skapar medborgarcentrerade processer utifrån internationellt beprövade metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper.

Säkerhet och flexibilitet

Vi arbetar med Consul och Decidim, två av de mest kompletta digitala plattformarna för medborgardeltagande med miljontals användare över hela världen.

Enklare hantering av dialoger

Genom att implementera en digital plattform för dialog kan kommuner samla sina processer på en och samma plats. Det underlättar för medborgarna och förenklar det långsiktiga demokratiarbetet.

Läs mer om våra tjänster

Nyheter

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

2021.12.15 | Digidem Lab deltar i Nobelveckans panel om framtidens städer.

Fler nyheter

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.