Deltagandeplattformar och marknadsföring

Praktik för att utforska deltagandeplattformar och utveckla Digidem Labs PR-arbete.

Kommunikation och event

Under min tid i Digidem Lab var jag involverad i organisationen och deltog på event som hackathons och workshops. Eventen fokuserade på digitala verktyg för kommunikation och beslutsfattande i organisationer, som till exempel Loomio. Det var givande att se intresset från deltagarna och hjälpa dem med verktygen. Jag fick även inblick i olika aspekter av att organisera event. En del av det var marknadsföring och PR, vilket är viktigt för en ung organisation som Digidem Lab. Jag bidrog med spridning i sociala medier och att bygga medvetenhet och kunskap om Digidem Labs arbete.

Insikter

Jag fick även möjlighet att utforska deltagandeplattformar för kommuner och organisationer. Som en del i det arbetet översatte jag delar av plattformen Consul från engelska till Tyska. Det gar mig en djupare förståelse för den sortens plattformar.

Framtidsvision

Det som jag tycker är speciellt intressant med det här fältet är potentialen för större öppenhet och transparens inom offentlig sektor. Det kan ge folk ny möjligheter att delta i beslutsprocesser och ge större inblick i offentliga förvaltningar och deras arbetssätt. Jag är tacksam för den här möjligheten att jobba tillsammans med Anna, Petter och Sanna och lära mig mer om deras arbete. Jag hoppas att Digidem Lab kan skapa ännu större engagemang för att skapa ett öppnare och mer engagerande samhälle 😉

Projektledare

Hannah Thein
Hannah studerar till en Master på Open eGovernment-programmet på Stockholms Universitet.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.