Ny digital mötesplats för sociala rörelser

En ny digital mötesplats där aktiva i gräsrotsgrupper kan hitta andra att engagera sig med och dela kunskaper och erfarenheter med andra. Projektet är en fortsättning på Kunskapsdelning för sociala rörelser.

Vad har du kommit fram till?

Det här har varit ett fortsättningsprojekt från ”Kunskapsdelning för sociala rörelser”. Under det första projektet, efter intervjuer, kom det fram till att ett strukturerat forum skulle vara det bästa sättet att skapa en plats där personer som på olika sätt är engagerade i sociala rörelser skulle kunna utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Nu har jag skapat detta forum och det hittas här: http://verkstan.org.

Hur kommer du att följa upp projektet?

Projektet kommer nu att följas upp med att dels fortsätta utveckla forumet efter behov, det finns en diskussionsdel i själva forumet där vi alla kan prata om hur det behöver utvecklas. Men den huvudsakliga uppföljningen kommer nu att vara att nå ut med forumet till så många som möjligt som är aktiva i olika rörelser så att forumet fylls med innehåll och att samtalen och diskussionerna kommer igång. Och om en har tips på hur forumet når fler får en gärna höra av sig – och såklart bjuda in alla som en känner som borde använda forumet! :slightly_smiling_face:

Projektledare

Andreas Jonsson
Jag har en bakgrund i klimaträttviserörelsen och är just nu aktiv i en kampanj som heter Fossilgasfällan. Ur mitt engagemang och att vara med och starta upp kampanjer har en idé fötts om hur det ska vara enklare att starta projekt för att uppnå en rättvis och hållbar värld, men också dela kunskap och erfarenheter så att vi snabbare kommer till den värld! Foto © Cristian Jonsson

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.