Digitala Rättigheter

Skapa medvetenhet och tillgängliggöra digitala rättigheter för unga.

Vad kommer du göra?

Demokratisera och tillgängliggör digitala rättigheter för unga. Samt skapa en medvetenhet bland unga om dataspår. Jag kommer jobba med att skapa workshops och opinionsbilda både unga och aktörer tillsammans med Digidem Lab.

Mål med projektet

Det behövs lättare tillgång av information om vad som händer med ens egna data. Det behövs en plattform där unga lätt kommer åt det. Hur det påverkar en både utifrån en normativ anseende men också strukturellt.

Projektledare

Deeqo Hussein
Deeqo Hussein är aktivist och jobbar för en värld utan förtryck.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.