Digitalisera styrelsen

Nya digitala verktyg för styrelsearbetet i ungdomsorganisationen PeaceWorks.

Vad är syftet med projektet

Jag vill hitta ett enklare sätt att organisera och digitalisera vårt styrelsearbete inom PeaceWorks. Vi har många olika processer på gång samtidigt och en mycket aktiv styrelse. I dagsläget kommunicerar vi främst via Facebook vilket inte fungerar optimalt.

Projektledare

Marcia Munoz
Marcia Munoz sitter i PeaceWorks styrelse, har studerat en statsvetenskaplig utbildning och mångårigt engagemang i olika ideella organisationer.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.