Fearless Cities

Ny bok på svenska om hur framtidens städer kan se ut.

Vad handlar ditt projekt om?

Jag jobbar med att översätta boken Fearless Cities till svenska vilket jag tycker är spännande då den ger väldigt konkreta tips på hur föreningar och rörelser kan skapa förutsättningarna för den framtida staden som är jämlik, hållbar, och radikalt demokratisk.

Vad hoppas du på för resultat?

Boken lyckas kombinera att vara visionär och banbrytande, med att vara konkret och grundad i verkligheten. Kort sagt: En fantastisk bok. Jag hoppas att boken kan mynna ut i en utökad diskussion i Sverige om vem staden är till för, vad det finns för demokratiska problem i staden både vad gäller kommunal byråkrati och privata intressen, och hur vi kan skapa en annan form av stad både imorgon men också här och nu.

Projektledare

Kalle Söderberg
Jag är en grafisk designer som sedan länge varit involverad i frågor om rätten till staden, främst genom mitt engagemang i gruppen Allt åt alla Malmö. Jag har även länge drivit studiecirklar och skrivit texter om just dessa frågor.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.