G1000 Göteborg

Finns det något med Göteborg som du vill påverka eller förändra? Det behöver man inte vara politiker för att göra. Som medborgare ska du också ha makt över din stad. G1000 är medborgarnas egna toppmöte, ett sätt att få fram vad vi i Göteborg verkligen vill och göra det till verklighet genom deltagande demokrati.

G1000-rörelsen

Om politikerna inte kan hitta en lösning, låt medborgarna göra det. Det var uppmaningen från en grupp oberoende medborgare i Bryssel som 2011 utarbetade ett detaljerat förslag: G1000, som skulle samla tusen slumpmässigt utvalda medborgare för att diskutera landets framtid. Syftet var att demokrati bör vara så mycket mer än medborgare som röstar och politiker som förhandlar. Denna modell kom att sprida sig i Europa genom Bryssel (Belgien) 2011, i Amersfoort (Netherlands) 2014 och i Madrid (Spanien) 2016. 2018 sker det i Cambridge (United Kingdom). Vi tycker att det är dags för rörelsen att starta i Göteborg för att utveckla det demokratiska system vi har idag.

Lanseringsevent

Yago Bermejo Abati, General Coordinator för G1000 Madrid, flyger in från Spanien för att ge oss en introduktion till rörelsen och berätta hur det gick till hos dem 2016, och vad som hänt sedan dess. Evelina Varas gör ett framträdande kring medborgarnas situation, och eventet avrundas sedan med tankar kring hur G1000 kan ge makt åt stadens invånare att styra Göteborgs framtid. I och med eventet söker vi också en ny projektgrupp som vill arbeta vidare och förverkliga det första G1000 mötet i Göteborg.

Projektledare

G1000 Göteborg
G1000 Göteborg bildades av studenter på Kulturverkstan som gjorde ett projekt i samarbete med Digidem Lab.
g1000goteborg@gmail.com

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.