Kunskapsdelning för sociala rörelser

En plattform där sociala rörelser kan lära sig av varandra och sprida kunskap.

Syfte

Syftet med mitt projekt har varit att se om det finns en plattform där olika sociala rörelser kan dela kunskap, inom och mellan varandra. När jag upptäckte att det inte fanns någon sådan plattform blev syftet lite förändrat och istället blev att ta reda på hur en sådan plattform skulle kunna skapas. För att försöka ta några steg åt att komma fram till det har intervjuat och pratat med personer i olika sociala rörelser kring vad de ser för behov av funktioner, och sedan tittat på om dessa funktioner finns som open source att kunna använda sig av.

En bra tanke som behöver hjälp att realiseras

Det jag har kommit fram till i mitt projekt är att många anser att jag är inne på någonting bra med det är projektet, att det är något som behövs. Jag har också insett att jag bara kan ta idéen till en viss nivå själv, sedan behöver jag hjälp. Och det är där jag är nu, att försöka söka hjälp för att se hur det kan realiseras.

Kombinera och skapa

Projektet kommer nu leva vidare i förhoppningar om att på olika sätt kunna kombinera och skapa en plattform för sociala rörelser, om jag kan hitta hjälpen som behövs. Dels handlar det om att kombinera ihop de funktioner som folk har sagt att de gärna vill se för att kunna använda sig av plattformen. Men det handlar också om att kombinera med en annan idé, tanken om att skapa en plattform där det är lättare att hitta engagemang. Visionen som jag vill skapa är alltså en plattform där du enkelt kan hitta progressiv samhällsförändring att engagera dig i, men också ta del av andras kunskaper och diskutera hur denna samhällsförändring skapas.

Projektledare

Andreas Jonsson
Jag har en bakgrund i klimaträttviserörelsen och är just nu aktiv i en kampanj som heter Fossilgasfällan. Ur mitt engagemang och att vara med och starta upp kampanjer har en idé fötts om hur det ska vara enklare att starta projekt för att uppnå en rättvis och hållbar värld, men också dela kunskap och erfarenheter så att vi snabbare kommer till den värld! Foto © Cristian Jonsson

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.