Loomio för sociala rörelser

Klimatkampanjen Fossilgasfällan testar och utvärderar det digitala verktyget Loomio för att förenkla beslutsfattande.

Var är Loomio?

Loomio är ett verktyg för online-möten. Det är enkelt att använda och hjälper folk att delta i modererade diskussioner. Verktyget har flera funktioner för att underlätta beslutsfattande i grupper.

Hur kommer ni använda det?

Under tre månaders tid ska Fossilgasfällan, en grupp klimatkampanjare baserade i Göteborg, prova och utvärdera det digitala verktyget Loomio för att förenkla beslutsfattande i grupp. Verktyget kommer provas både inom gruppen och i samarbeten med andra grupper.

Vad hoppas ni på för resultat?

Förhoppningen är att Loomio kommer göra det gemensamma arbetet och koordineringen av beslut smidigare då gruppen arbetar mycket nätbaserat. Under projektet dokumenterar vi hur verktyget funkar för oss och vilka fördelar och nackdelar det har. Syftet är att bistå andra grupper och organisationer som letar efter metoder och verktyg för smidigare beslutsprocesser i samarbeten. Slutdokumentationen kommer att bli en bloggtext om utmaningarna med beslutsfattande i en gräsrotsgrupp, ihop med en utvärdering av verktyget Loomio (i textform men med bilder och eventuell video).

Projektledare

Olivia Linander
Olivia Linander är aktiv i kampanjen Fossilgasfällan. Hon har tidigare jobbat som samordnare för den internationella kampanjen 350.org.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.