Medborgare för klimatet

Projektets syfte är att utforska direktdemokrati och hur det påverkar handlingskraften när det gäller att få igenom beslut som fokuserar på hållbarhet och miljöfrågor.

Detta är tänkt att göras genom en djupdykning i medborgarförslaget som röstades igenom år 2015 i Madrid där det slås fast att Madrid ska bli en 100% hållbar stad på alla nivåer! Jag kommer att sätta mig in i hur direktdemokrati i form av medborgarbudgetar och medborgarförslag fungerar och granska hur förslaget fick sitt genomslag och på vilket sätt det faktiskt är tänkt att genomföras. Jag kommer att studera dokument, intervjua lokala initiativtagare och politiker i Spanien för att genom olika kanalaler kontinuerligt dela med sig av mina upptäckter för att verkligen sprida kunskapen om direktdemokrati och hållbara lösningar till så många som möjligt och inspirera klimatrörelsen i Sverige!

Projektledare

Julia Lönnqvist
Julia Lönnqvist är aktiv inom miljörörelsen via olika organisationer och projekt fokuserade på miljö och hållbarhet såsom PUSH Sverige, AirClim och Fältbiologerna. Senast var hon med och anordnade klimatmarschen i Göteborg där PUSH Sverige tillsammans med Jordens Vänner via gruppen Solcellskapet kräver att Göteborgs stad ska genomföra sitt löfte från budgeten år 2017 där medborgarförslaget antagits att sätta solceller på alla kommunala byggnader, fast med ett mycket skarpare tidskrav .

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.