Översättning av medborgarplattformar

Översättning av medborgarplattformarna CONSUL och Decidim.

Vad kommer du göra?

Jag ska jobba med översättning av två demokratiplattformar Consul och Decidim. De är webbaserade verktyg för att underlätta ökad medborgarinflytande och deltagande demokrati i stadsdelar, städer och samhällen.

Mål med projektet

Genom att översätta plattformarna till flera språk - till tyska i mitt fall - kan plattformarna blir tillgängliga och användabara för många fler människor.

Projektledare

Maria Hammer
Jag brinner för rättvisefrågor med fokus på klimat, miljö och genusfrågor. Jag gillar lära mig nya språk och jobbar en del med översättning i olika sammanhang. Utöver detta projekt, så pluggar jag globala studier och är aktiv i gräsrotskampanjen Fossilgasfällan som är baserad i Göteborg.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.