Smartakartan 2.0

Redesign av Smartakartan med fokus på användarvänlighet.

Vad kommer ni att göra?

I detta projektet kommer vi samarbeta med Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG) och ett team med utvecklare om att skapa en ny och förbättrad version av Smartakartan. Vi kommer främst jobba med redesign av webbsidan med fokus på att göra den lättare att använda på mobil, samt göra Smartakartan mer användarvänlig och inspirerande.

Vad hoppas ni på för resultat?

Vi hoppas att vårt design kommer följa med in i den nya versionen av Smartakartan som ska lanseras i början på 2019. Designen av Smartakartan 2.0 kommer vara en början på vägen mot att publicera Smartakartan som öppen källkod, och ge andra städer möjligheten att använda för att skapa sina egna smarta kartor. Vi hoppas också kunna publicera ett bibliotek med de designresurser vi skapar under projektets gång samt ett blogginlägg om våra erfarenheter med att designa för en medborgarplatform.

Projektledare

Connie Nguyen & Aksel Biørn-Hansen
Connie: Connie går sitt sista år på masterprogrammet Interaction Design and Technologies vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon är intresserad i sätt att göra design mer tillgängligt för flera. Aksel: Aksel går också sitt sista år på masterprogrammet Interaction Design and Technologies vid Chalmers. Han är engagerad i hållbarhetsfrågor, och intresserad i vilken roll digital teknologi spelar i att skapa ett mer hållbart samhälle.

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.