The Translation Project

Översättning av Digidem Labs och Democats hemsidor till arabiska.

Vad lärde du dig?

Jag fick bra erfarenhet av att översätta till arabiska, vilket inte är så lätt när det handlar om fackspråk och specifika uttryck.

Hur vill du ta projektet vidare?

Jag hoppas att jag kan bidra mer till demokratirörelsen genom att översätta andra projekt relaterade till Digidem Lab.

Projektledare

Kareem Seek
Som pacifist och försvarare av yttrandefriheten, blev jag tvungen att fly mitt hemland för att inte dras in i kriget. Mitt mål just nu är att komma in på högskolan innan året är slut!

Labbet drivs med hjälp av Allmänna Arvsfonden och ABF Göteborg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Miljöpartiet de Gröna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Ung Media och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.