down
2022.05.03

Community Organising för lokalt ledarskap

Det organiseras kring bostäder, val och skola i Göteborgs förorter. Nu kommer organisatörerna för första gången erbjudas en vidareutbildning i lokal organisering.

Många som aktivt vill påverka samhällsutvecklingen märker att inte alla medborgare inkluderas i att utforma demokratins villkor. För att skapa ett mer jämlikt samhälle behövs effektiva verktyg för att engagera sig i lokalsamhället och driva på förändring underifrån.

För första gången i Sverige erbjuds en fördjupande utbildning i det internationellt beprövade metodpaketet Community Organising. Utbildningen Community Organising för lokalt ledarskap syftar till att stärka civilsamhällets resurser för att skapa lokal förändring i utsatta områden. Genom satsningen vill Digidem Lab lyfta lokal kunskap och utveckla metoden för lokala svenska kontexter tillsammans med Navet i Bergsjön, Tillsammans Hjällbo och Agera Göteborg. Erfarna organisatörer träffas för fallstudier och workshops på avancerad nivå och är med och utbildar en ny generation lokala ledare i Tynnered, Bergsjön och Hjällbo. De organisationer som är med i utvecklingen och utbildningen vill stärka civilsamhällesorganisationers möjligheter till samverkan att möta lokalsamhällets utmaningar och behov - så att de som bor i området kan få ökat inflytande över exempelvis sina egna boende- och levnadsvillkor. Det nybildade nätverket Tillsammans Hjällbo är en av samverkansparterna som ser att lokal organisering ger lokalbefolkningen en stark röst.

- Vi är en grupp boende som organiserar oss mot en gentrifieringsprocess där vi trängs bort för att skapa plats för invånare med medel. Hjällbo har varit politiskt försummat i många år och när den politiska viljan väl har återupptäckt Hjällbo är det för att man ser mer potential i marken och byggnaderna än i människorna och detta är ett svek vi synliggör och vägrar acceptera, Tillsammans Hjällbo

Precis som de andra organisationerna verkar de i områden där unga har sämre förutsättningar att påverka sina levnadsvillkor, vilket lyfts i Delmos rapport ”Segregationens konsekvenser för unga”. Digidem Lab vill genom den här satsningen öka makten hos organisationerna och unga i kommande generationer i de här områdena, så att de som är experter på sitt bostadsområde också har inflytande över samhällsutvecklingen och möjligheter att forma sina levnadsvillkor.

- Lokal organisering är ett kunskapsområde som ofta förbises eller är osynliggjort. Det ser vi när tjänster ska tillsättas hos kommuner och institutioner eller när barn funderar på vad de vill bli. Vi vill ändra på det och lyfta lokal organisering som ett viktigt kunskapsområde. Det går att utbilda sig inom det och det är avgörande för framtiden att många är bra på det! Metodiken Community Organising har tydliga koncept och metoder som prövats på andra håll och vi ser det som en perfekt start för utbildningar i organisering, säger Anna Sanne Göransson, Digidem Lab.

Digidem Lab har tidigare arbetat med Community Organising genom sitt internationella arbete med deltagande demokrati. De har hållit utbildningar för kommuntjänstepersoner i Colombia och genomfört en deltagande budget i New York Stad med flera organisationer som använt metoden framgångsrikt, framförallt för att öka deltagandet hos underrepresenterade grupper. Metoden har även använts internationellt i bland annat Obamas presidentvalskampanj 2008, i Sydafrika i arbetet för demokrati under apartheid och i Kanada för hyresgästers rättigheter. Med långsiktigt arbete hoppas Digidem Lab att metoden skall stärka de lokala ledarnas förmåga att driva på engagemang inifrån i de områden i Sverige som den kommer att testas.

- Vi har sett hur de här metoderna i lokal organisering gett stora resultat i Storbritannien bland annat och vi ser mycket fram emot att få fördjupa oss och se hur de kan användas på plats i Bergsjön, säger Malin Widehammar, Navet i Bergsjön.

Partners i utbildningsprogrammet
Utbildningsprogrammet och testverksamheten görs i samarbete med de lokala organisationerna Navet i Bergsjön, Tillsammans Hjällbo och Agera Göteborg (Tynnered). Digidem Lab samverkar också med Rädda Barnen och Göteborgs stift, som efterfrågar tillämpning av Community Organising i större skala och är med i metodutveckling med de lokala organisationerna och de blivande ledarna.

Projektet finansieras av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.

Motivering:

“Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle”. - Postkodstiftelsen


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network