down

Våra uppdrag

Våra tidigare uppdrag inom medborgardialoger och deltagande.

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i. Digidem Lab var från början till slutet en av de organisationer som stöttade EU-kommissionen i förberedelser och genomförandet av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Med detta inlägg tänkte vi sammanfatta det hela samt ge lite inspel kring vad som kan komma.

Läs mer om uppdraget

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

Botkyrkadialogen som pågått sedan 2019 ger invånarna i Botkyrka möjlighet att lämna in förslag till politiker kring saker som de vill förbättra i sin stadsdel och vardag. Totalt finns 5 miljoner att fördela på aktiviteter och insatser under 2022. Digidem Lab har sedan våren 2020 stöttat upp i dialogprocessen genom den digitala plattformen Decidim som används för att samla in förslag.

Läs mer om uppdraget

Community Organising för lokalt ledarskap

Det organiseras kring bostäder, val och skola i Göteborgs förorter. Nu kommer organisatörerna för första gången erbjudas en vidareutbildning i lokal organisering. Många som aktivt vill påverka samhällsutvecklingen märker att inte alla medborgare inkluderas i att utforma demokratins villkor. För att skapa ett mer jämlikt samhälle behövs effektiva verktyg för att engagera sig i lokalsamhället och driva på förändring underifrån.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö - 150 000 kronor ska ge liv åt grannskapsträdgården Naturmolnet

Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor som ska användas för att skapa sociala aktiviteter och ge liv åt platsen. Digidem Lab hjälper till med design och genomförande av processen när de som bor i kvarteret ska få lämna förslag på aktiviteter som främjar umgänge på platsen.

Läs mer om uppdraget

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens. Genom att studera, testa och utvärdera olika verktyg och metoder i konkreta deltagarprocesser i Sverige, Finland och Norge hoppas projektet bidra med ny kunskap om hur kommuner kan involvera medborgare i lokalt beslutsfattande på ett meningsfullt sätt.

Läs mer om uppdraget

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i området. Under temat “tillsammans igen” sker träffar i vår då hyresgästerna får lämna egna idéer på aktiviteter och sedan rösta på förslag. Digidem Lab stöttar Bostadsbolaget med boendebudgeten.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration

För 30 år sedan, nästan på dagen, undertecknades Maastrichtfördraget i Maastricht, Nederländerna och därmed upprättades Europeiska Unionen. Helgen den 11-13 februari, bara ett stenkast ifrån där fördraget signerats möttes ca 200 medborgare från hela Europa för den fjärde och sista medborgarpanelen under “konferensen om Europas framtid”. Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var på plats i Maastricht, för att facilitera panelen.

Läs mer om uppdraget

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Digidem Lab och Transparency International ser positiva effekter av ungas deltagande efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab har tillsammans med OSP stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Konferensen pågår nu och du som EU-medborgare kan vara med och påverka Europas framtid.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

Digidem Lab och Open Source Politics hjälper just nu Chicago att göra sin medborgarbudget digital, med hjälp av plattformen Decidim.

Läs mer om uppdraget

Nytt stort uppdrag för New York stad

Digidem Lab arbetar just nu med New York stad med att designa processen kring deras medborgarbudget för unga. Den amerikanska världsmetropolens stadsdelar har en lång erfarenhet av medborgarbudgetar, och siktet är inställt på en budget för hela staden.

Läs mer om uppdraget

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas. Digidem Lab har utvecklat designen på processen och levererar den digitala plattformen.

Läs mer om uppdraget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

När stadsdelen Lundby i Göteborg genomför sin medborgarbudget gör man det med skolan som mittpunkt och tillsammans med två bostadsföretag. Upplägget som är vanligt i flera andra länder, testas nu för första gången i Sverige.

Läs mer om uppdraget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

Efter en lyckad pilot ville Bostadsbolaget fortsätta med boendebudget och ökar summan till 500 000 för år 2020. Digidem Lab fick förtroendet att processleda även denna gång.

Läs mer om uppdraget

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Digidem Lab har översatt och anpassat världens största medborgarplattform Consul till svenska förhållanden. Nu blir stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg först i Norden att använda den.

Läs mer om uppdraget

Deltagande budget i Biskopsgården

Göteborgs stads bostadsbolag och Digidem Lab genomför Nordens första deltagande boendebudget i Norra Biskopsgården i Göteborg.

Läs mer om uppdraget

Användartester av CONSUL

Under augusti 2018 genomförde Digidem Lab två användartester av medborgarplattformen CONSUL för målgrupperna utrikesfödda, kvinnor och unga.

Läs mer om uppdraget

Hybrid demokrati

Under den internationella workshopen ”Collective Intelligence 2017” i Madrid var Digidem Lab med och utvecklade en modell för hur kommuner kan börja använda sig av en medborgarjury.

Läs mer om uppdraget

Consul Going Worldwide

Ett projekt för att göra Madrid's medborgarplattform Consul tillgänglig för en större publik.

Läs mer om uppdraget