down

Våra uppdrag

Våra tidigare uppdrag inom medborgardialoger och deltagande.

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Digidem Lab och Transparency International ser positiva effekter av ungas deltagande efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab har tillsammans med OSP stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Konferensen pågår nu och du som EU-medborgare kan vara med och påverka Europas framtid.

Läs mer om uppdraget

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

Digidem Lab och Open Source Politics hjälper just nu Chicago att göra sin medborgarbudget digital, med hjälp av plattformen Decidim.

Läs mer om uppdraget

Nytt stort uppdrag för New York stad

Digidem Lab arbetar just nu med New York stad med att designa processen kring deras medborgarbudget för unga. Den amerikanska världsmetropolens stadsdelar har en lång erfarenhet av medborgarbudgetar, och siktet är inställt på en budget för hela staden.

Läs mer om uppdraget

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas. Digidem Lab har utvecklat designen på processen och levererar den digitala plattformen.

Läs mer om uppdraget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

När stadsdelen Lundby i Göteborg genomför sin medborgarbudget gör man det med skolan som mittpunkt och tillsammans med två bostadsföretag. Upplägget som är vanligt i flera andra länder, testas nu för första gången i Sverige.

Läs mer om uppdraget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

Efter en lyckad pilot ville Bostadsbolaget fortsätta med boendebudget och ökar summan till 500 000 för år 2020. Digidem Lab fick förtroendet att processleda även denna gång.

Läs mer om uppdraget

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Digidem Lab har översatt och anpassat världens största medborgarplattform Consul till svenska förhållanden. Nu blir stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg först i Norden att använda den.

Läs mer om uppdraget

Deltagande budget i Biskopsgården

Göteborgs stads bostadsbolag och Digidem Lab genomför Nordens första deltagande boendebudget i Norra Biskopsgården i Göteborg.

Läs mer om uppdraget

Användartester av CONSUL

Under augusti 2018 genomförde Digidem Lab två användartester av medborgarplattformen CONSUL för målgrupperna utrikesfödda, kvinnor och unga.

Läs mer om uppdraget

Hybrid demokrati

Under den internationella workshopen ”Collective Intelligence 2017” i Madrid var Digidem Lab med och utvecklade en modell för hur kommuner kan börja använda sig av en medborgarjury.

Läs mer om uppdraget

Consul Going Worldwide

Ett projekt för att göra Madrid's medborgarplattform Consul tillgänglig för en större publik.

Läs mer om uppdraget

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.