down

Vi är Digidem Lab

Vi arbetar utifrån FN:s hållbarhetsmål och beprövade internationella erfarenheter inom medborgardeltagande.

Det gör vi genom att erbjuda metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande.

Utgångspunkter är att skapa långsiktiga strukturer för dialogprocesser. Medborgare ska känna sig trygga och stärkta i sitt deltagande och tjänstepersoner få effektiva verktyg för att förankra arbetssätt och metodik internt.

Globala målen

Vi arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål, med fokus på följande punkter:

10.2 ...verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktions­ned­sättning, ras, etnicitet, ur­­sprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och ­politiska livet.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagande­baserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

11.3 ...verka för en inkluderande och hållbar urba­n­isering samt förbättra kapaciteten för del­tagande­baserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

En viktig del av vårt arbete är att vi också är ett labb - en plats för att utveckla och testa framtidens verktyg och metoder. Vi har hittills stöttat över 30 projekt, genomförda av unga personer, och genom nätverket Civic Tech Sweden ordnar vi hackathons och meetups för att utveckla nya digitala tjänster för samhällsnytta.

Vårt team

Anna Sanne Göransson

Engagement Strategist
+46 76 242 28 24
anna@digidemlab.org

Anna är medgrundare av Digidem Lab, facilitator, internationell projektledare och expert i deltagandeprocesser.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org

Expert i medborgardeltagande och digitala medborgarplattformar. Involverad i stärkandet av Civic Tech nätverket i Sverige, internationellt anlitad expert inom open government och öppna dat.

Annie Hermansson

Projektkoordinator
+46 70 278 69 08
annie@digidemlab.org

Statsvetare och projektkoordinator med passion för hållbar utveckling och deltagande.

David Nordling

Konsult i medborgardeltagande
david@digidemlab.org

David har flerårig erfarenhet av arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor, inte minst med fokus på medskapande och delaktighet. Han drivs av att få bidra till delaktighet och att fler både får och tar chansen att göra sin röst hörd och påverka!

Petter Joelson

Director
+46 70 867 42 44
petter@digidemlab.org

Petter är medgrundare av Digidem Lab och Civic Tech Sweden. Digital strateg med femton års erfarenhet av arbete med digitala tjänster för civilsamhället.

Stephanie Toro

Outreach strategist
+46 76 89 79 16
stephanie@digidemlab.org

Expert på outreach och norm-kritisk analys med lång erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och ett stadigt engagemang i gräsrotsaktivism.

Sanna Ghotbi (tjänsteledig)

Citizen participation expert

Expert på metoder och verktyg för att stärka deltagande demokratin, framförallt hos dem med minst makt. Sanna var ansvarig för Digidem Labs arbete med boendebudgetar i Göteborg, inom forskningsprojektet COLDIGIT och även involverad i många fler projekt. Just nu tjänstledig för att cykla jorden runt (följ hennes resa på solidarityrising.com!).