Om Digidem Lab

Digidem Lab är ett oberoende och icke vinstdrivande labb som verkar för deltagande demokrati med ny teknik. Det gör vi genom att backa bra projekt, utveckla medborgarplattformar, ordna föreläsningar, workshops och hackathons.

Demokratilabb

I labbet samlar vi aktivister, forskare, programmerare, designers och alla som tror att en annan värld är möjlig, för att skapa metoder och verktyg för morgondagens deltagande demokrati. Vi tror att nya former för deltagande måste skapas underifrån och i alla delar av samhället.

För städer

Vi samarbetar med Madrid stad och stadsdelar i Göteborg och Stockholm för att utveckla världens största medborgarplattform Consul. På webbplatsen Demokratiska Städer samlar vi metoder, verktyg och plattformar för kommuner och stadsdelar som vill ta sin medborgardialog till nästa nivå.

För rörelser

Nya verktyg öppnar för transparenta deltagandeprocesser i realtid oberoende av geografisk plats. Vi erbjuder workshops och föreläsningar om digitala verktyg för påverkan, diskussion och beslut. Vårt mål är att stötta organisationer och rörelser som vill bli mer inkluderande och verkningsfulla.

Hackathon

CivicTechSweden samlar utvecklare, designers, aktivister och öppen data-entusiaster som skapar tekniska lösningar för samhällsnytta. Vi ordnar återkommande hackathons tillsammans med bland andra Göteborgs Stad, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Gothenburg Hackerspace och Solidariskt Kylskåp.

Prata med oss!

Digidem Lab är ett oberoende och icke vinstdrivande labb för deltagande demokrati. Läs mer om hur vi kan hjälpa er organisation att hitta nya sätt att engagera och skapa processer för deltagande.