down

Vi är Digidem Lab

Vi arbetar utifrån FN:s hållbarhetsmål och beprövade internationella erfarenheter inom medborgardeltagande.

Det gör vi genom att erbjuda metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande.

Utgångspunkter är att skapa långsiktiga strukturer för dialogprocesser. Medborgare ska känna sig trygga och stärkta i sitt deltagande och tjänstepersoner få effektiva verktyg för att förankra arbetssätt och metodik internt.

Globala målen

Vi arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål, med fokus på följande punkter:

10.2 ...verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktions­ned­sättning, ras, etnicitet, ur­­sprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och ­politiska livet.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagande­baserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

11.3 ...verka för en inkluderande och hållbar urba­n­isering samt förbättra kapaciteten för del­tagande­baserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

En viktig del av vårt arbete är att vi också är ett labb - en plats för att utveckla och testa framtidens verktyg och metoder. Vi har hittills stöttat över 30 projekt, genomförda av unga personer, och genom nätverket CivicTechSweden ordnar vi hackathons och meetups för att utveckla nya digitala tjänster för samhällsnytta.

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.