down

Vi är Digidem Lab

Digidem Lab arbetar för en fördjupning och expandering av deltagande demokrati inom alla nivåer av samhället.

Vi är ett arbetarägt kooperativ som designar och utvecklar metoder för politisk och demokratisk innovation. Vi driver frågan om deltagande demokrati och stöttar praktisk att folk ska ha möjlighet att påverka de beslut som påverkar deras liv.

Våra värderingar

Deltagande

Vi tror på en utveckling av demokratin till att innefatta fler aspekter av samhället och att utveckla metoder för att skapa större deltagande. Vi tror på medskapande i alla aspekter av vårt arbete, även inom utveckling av processer och digitala verktyg för deltagande.

Mandat

Vi vill att personer som är berörda av beslut ska ha vara med och fatta dem. Vi verkar för att våra projekt ska ha ett tydligt definierat mandat för deltagarna.

Transparens

Vi verkar för större transparens inom deltagandeprocesser. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Våra digitala verktyg har öppen källkod för att garantera säkerhet och möjlighet till granskning.

Samarbete

Vi bygger vidare på andras lyckade erfarenheter och arbete och strävar efter att dela med oss av vår kunskap, kod och kunnande till andra.

Kontinuerligt lärande

Vi utvecklar ständigt våra metoder och verktyg för deltagande för att anpassa dem efter en föränderlig verklighet.

Hur vi arbetar

Vi ser deltagande som en process där vi kan göra insatser inom specifika delar, samtidigt som vi är medvetna om hur processen som helhet ser ut. Den här modellen utvecklades inom EU-projektet D-CENT.

Deltagandespiralen Deltagandespiralen

Vad vi gör

  • Processutveckling och rådgivning för deltagandeprocesser
  • Utbildning i metoder för demokratiskt deltagande och organisering
  • Utveckling och support för digitala verktyg för deltagande och transparens