Om Digidem Lab

Digidem Lab erbjuder tjänster och utvecklar metoder och verktyg för framtidens deltagande demokrati.

Digidem Lab arbetar enligt Open Government Partnerships rekommendationer för att göra politiken mer inkluderande och transparent, och de Globala Målens målsättningar om deltagandebaserat beslutsfattande i offentliga institutioner och inom stadsplanering och boende.

I den statliga Demokratiutredningen från 2014 målas en dyster framtidsbild för partipolitiken. Partierna tappar medlemmar och makten koncentreras till allt färre förtroendevalda. Kvinnor, utrikesfödda och unga är underrepresenterade i de valda församlingarna.

Den goda nyheten är att digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för påverkan och gemensamt beslutsfattande. I Madrid, Paris, Taiwan och många andra platser görs storskaliga processer med deltagande budgetar och medborgarinflytande.

Digidem Lab erbjuder en rad tjänster för organisationer och offentliga institutioner som vill utveckla sitt deltagandearbete, bland annat väl testade och transparenta digitala verktyg.

En viktig del av vårt arbete är att vi också är ett labb - en plats för att utveckla och testa framtidens verktyg och metoder. Vi har hittills stöttat omkring 30 projekt, genomförda av unga personer, och genom nätverket CivicTechSweden ordnar vi hackathons och Meetups för att utveckla nya digitala tjänster för samhällsnytta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.