Kontakt och bokning

Vi hjälper gärna er organisation att hitta nya sätt att engagera och skapa processer för deltagande. Kontakta oss för att boka in en föreläsning, workshop eller konsultation.

Föreläsningar

Digidem Lab har hjälpt flera organisationer och nätverk att utveckla sitt interna organisering med hjälp av nya digitala verktyg. På en kortare workshop eller inspirationsföreläsning kan vi ge exempel på användbara digitala verktyg för samarbete och intern organisering för föreningar och nätverk, och visa på inspirerande exempel från andra delar av världen.

I mån av tid föreläser vi gratis för grupper där de flesta är 18-25 år. För övriga kostar det 2500 kr plus resekostnader för en timmes workshop eller föreläsning.

Konsultationer

Genom att få tid att analysera behoven i en organisation kan vi ge ännu bättre anpassade rekommendationer för samarbete med digitala verktyg. För att göra det erbjuder vi en workshop i två delar, där vi kartlägger kommunikationen i organisationen, matchar behoven mot relevanta digitala verktyg och leder en praktisk workshop i att implementera och använda verktygen. Totalt kostar det 16 000 kr plus eventuella resekostnader. Kontakta gärna oss för en offert på andra typer av konsultationer.

Rådgivning för kommuner

Via projektet Demokratiska Städer utvecklar Digidem Lab nya metoder och verktyg för medborgardeltagande på kommunnivå. Vi samarbetar i nuläget med fyra stadsdelar i Göteborg och Stockholm för att anpassa internationella deltagandeplattformar för deras behov. Hör gärna av er om ni er intresserade av en presentation av det arbetet, eller prisexempel på konsultation eller digitala plattformar för medborgardeltagande.

Petter Joelson

Project coordinator & Product developer

Medgrundare till Digidem Lab och entreprenör/organisatör inom webb och digitala tjänster för civilsamhället sedan femton år. Startade den feministiska och normkritiska kommunikationsbyrån Rabash och har arbetat för Läkare Utan Gränser, Friends of the Earth International och Sverige för UNHCR.

Skapade projektet “Consul Going Worldwide” på Medialab Prado i Madrid, som i samarbete med Madrid stad utvecklade installationsskript, manualer och användarforum för att tillgängliggöra världens största medborgarplattform Consul.

Petter är freds- och miljöaktivist sedan tonåren och byggde en gång en modell av en kärnvapenmissil i naturlig storlek av sopsäckar, tejp och en datorfläkt.

+46 70 867 42 44, petter@digidemlab.org

Anna Sanne Göransson

Project coordinator & Community manager

Medgrundare till Digidem Lab, facilitator, internationell projektledare och expert i deltagandeprocesser.

Tidigare initiativtagare till projekt för att involvera unga personer i Bergsjön i byggandet av ett lokalt kulturhus, för att använda film och mediateknologi för att stärka unga personer i socialt utsatta områden, och konflikthanterare och mentor för att stärka unga transpersoner i Angered.

Har också arbetat på filmstudio i Ouagadougou, som ungdomsledare i Cali och fredsobservatör i Chiapas.

+46 76 242 28 24, anna@digidemlab.org

Sanna Ghotbi

Project coordinator & Event manager

Projektkoordinator i Digidem Lab, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg sedan 2014, flitigt anlitad utbildare i jämlikhet i offentlig och privat verksamhet, kurshållare i deltagande med digitala verktyg.

Har arbetat med en manual för att använda medborgarjury i Madrid, hållit workshops och föreläsningar om medborgarplattformar på Center for Digital Cultures and Technology i Bryssel och ConsulCon i Madrid.

Hennes hemliga dröm är att bli den nya G.W. Persson och knäcka olösta kriminalfall.

+46 73 844 04 41, sanna@digidemlab.org