down
2021.12.15

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Hur kan vi skapa hållbara samhällen när allt större del av världens befolkning bor i städer? Hur ska vi lösa den ojämlika tillgången till samhällets resurser och växande klimatförändringar? Vad har varit stadens roll i historien och hur kan den se ut i framtiden?

Detta är bara några av frågorna som besvarades under Nobel Week Dialogue som ägde rum på Svenska mässan i Göteborg och digitalt den 9 december 2021.

Digidem Lab var bjudna för att hålla en presentation om hur städer genom kollektiv intelligens och ökat medborgardeltagande kan lösa komplexa samhällsutmaningar. Därefter deltog Sanna Ghotbi, medgrundare av Digidem Lab, i en panel tillsammans med nobelpristagare och andra demokratiexperter från världen över. Trots att deltagarna kom från helt olika discipliner och länder, kontinenter, höll samtliga talare med om att staden är lösningen. Att jobba med kommuner, stora som små, ger en stor potential för att kunna experimentera och innovera utifrån konkreta utmaningar i den lokala kontexten.

Det är dags att vi börjar se lokalbefolkningen som experter och staden som ett labb för demokrati.

– Demokratiutredningen visade att ett fåtal procent av Sveriges befolkning är partipolitiskt aktiva och att de som är det inte är demografiskt representativa. Vi vet att tilliten till beslutsfattare minskar över allt i världen, särskilt bland historiskt marginaliserade grupper. Vi vet också att nyckeln till att skapa tillit är jämlik tillgång till makt. Medborgare är experter på sitt lokalsamhälle. Den som bott i ett område hela sitt liv vet exakt vilka resurser som finns och inte och vad som krävs för att förbättra det. Det är dags att vi börjar se lokalbefolkningen som experter och staden som ett labb för demokrati, sa Sanna under panelen.

Flera representanter från städer i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika delade sina perspektiv på staden som arena för förändringsarbete. Digidem Lab ser fram emot att fortsätta arbeta med kommuner i Sverige och internationellt för att sätta detta på prov.

Foto: © Nobel Prize Outreach. Photo: Anna Svanberg


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network