down
2024.05.05

Erbjudande om partnerskap för klimatneutralitet

Erbjudande från Digidem Lab till svenska kommuner och regioner om partnerskap för klimatneutralitet och social hållbarhet.

Formas har en utlysning som syftar till att stödja svenska kommuners och regioners arbete mot att bli klimatneutrala och socialt hållbara. Denna utlysning är öppen för ansökningar som omfattar projekt som bidrar till implementering och utvärdering av strategier för att minska klimatpåverkan och främja social hållbarhet. Formas uppmuntrar samarbetsprojekt med kommuner eller regioner som projektägare och som även har forskningsorganisationer och andra samhällsaktörer för att säkerställa bred kompetens och engagemang. Ett exempel på vad projektansökan kan handla om är demokrati och delaktighet bland medborgare för etablering av nya lösningar eller för att uppnå beteendeförändringar som leder till klimatneutralitet. Detta är vårt expertområde och genom denna ansökan kan vi erbjuda vår erfarenhet för att nå era mål.

Mer detaljer om utlysningen finns på Formas hemsida (stänger 2024-09-04): Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024.

Bakgrund

Digidem Lab har en beprövad erfarenhet av att leda och stödja projekt som kombinerar digital delaktighet och demokratiska innovationsprocesser med miljö- och hållbarhetsmål. Med tanke på den pågående utlysningen från Formas för att främja klimatneutrala och socialt hållbara kommuner, står vi redo att ingå partnerskap i ert omställningsarbete. Vi är den samhällsaktör med expertis inom deliberativ demokrati som kan stötta er i mot klimatneutralitet som en part i ert konsortium.

Erbjudande om partnerskap

Digidem Lab erbjuder sig att bli partner i er ansökan till Formas. Vårt bidrag kan vara:

  • Koordinera och skriva ansökningen till Formas tillsammans med er. Vi har goda kontakter med svenska universitet och lärosäten att engagera i ett partnerskap.
  • Förstudier, planering, design och genomförande av olika former av medborgardialoger, medborgarråd och medborgarbudgetar för etablering av nya lösningar med fokus på social hållbarhet i klimatomställningen.
  • Utveckling av nya deltagandeprocesser som stärker deltagandet i klimatomställningen och kan uppnå beteendeförändringar som leder till klimatneutralitet.
  • Utveckling och användning av digitala verktyg för att samla in data och åsikter från medborgare, vilket stödjer evidensbaserat beslutsfattande.
  • Expertstöd inom projektplanering och genomförande.
  • Säkerställande av hållbara projektresultat som är väl förankrade lokalt.
  • Utvärdering, rapportering och dissemination.

Mervärde

Ett mervärde i partnerskapet är ökad möjlighet till en lyckad ansökan genom att inkludera en civilsamhällsaktör som jobbar med beprövade metoder för medborgardeltagande och digital demokrati.

Andra mervärden är:

  • Stärkta möjligheter för finansiering i framtida utlysningar genom att demonstrera innovativa tillvägagångssätt och starka resultat från samarbetsprojekt.
  • Förbättrad förmåga att integrera medborgarnas röster i policyutveckling, vilket leder till mer hållbara och accepterade lösningar.

Delta i Digidem Labs webbinarium online

Vi bjuder in till ett öppet webbinarium för att på ett förutsättningslöst sätt undersöka möjligheterna till samarbete.

Vi berättar mer om Formas utlysning, våra erfarenheter från tidigare uppdrag och bjuder till samtal om fortsatt samarbete.

Datum och tid: 2024-05-24, kl 12:30-13:00

Anmäl dig här https://form.digidemlab.org/?page_id=215, så skickar vi en kalenderinbjudan med Zoom-länk.

Webbinariet är kostnadsfritt och ni förbinder er inte till något samarbete.

Digidem Labs tidigare uppdrag

Hittills har Digidem Lab framgångsrikt implementerat lösningar i flera städer och företag, vilket resulterat i ökat medborgardeltagande, förbättrad transparens och stärkt demokratiskt engagemang. Vi har klienter över hela världen.

Bland annat leder vi Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

Här är ett urval av våra tidigare uppdragsgivare:

Digidem Lab arbetar med demokratisk deltagande. Vi är ett oberoende demokratilabb (konsultbyrå) som stöttar stadsdelar, kommuner och offentliga institutioner i att utföra effektiva och inkluderande medborgardialoger. Vi designar och utvecklar metoder för medborgarcentrerad inkludering och digital utveckling.

Kontakt

Vårt team består av experter inom demokratisk innovation, digital utveckling, utbildning och community organizing. Vi är dedikerade till uppdraget att stärka demokratin och har en djup kompetens inom våra fokusområden.

Kontakta verksamhetsledaren Ali Tabrizi, ali@digidemlab.org, +46 703 103 304.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network