down
2019.04.02

ICLD lär sig om medborgarplattformen Consul

Den 26 mars befann vi oss i Visby för att hålla en workshop för ICLD.

ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, arbetar med fattigdomsbekämpning och globala utmaningar genom att skapa samarbeten mellan svenska kommuner och städer i låginkomst-länder. Vi blev anlitade för att utbilda omkring tjugo handläggare i världens största digitala medborgarplattform - Consul.

Under workshopen gick vi igenom digital demokrati som koncept, presenterade plattformen och dess olika funktioner samt hur den används i olika städer och länder. Personalen fick även testa på plattformen själva och hade många intressanta idéer på hur den skulle kunna användas i olika kommunsamarbeten som finns.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.