down
2021.06.23

Internationellt samtal om ungas deltagande

Den 30 juni organiserar Digidem Lab ett event där flera internationella och lokala gäster bjuds in för att dela sina erfarenheter av ungas deltagande.

Medborgarbudget startade i Porto Alegre, Brasilien, som ett sätt att bryta den negativa spiralen av ökad ojämlikhet. Genom att sätta de som påverkades av besluten i centrum gick staden från att vara en av de mest utsatta till en av de mest välmående samhällen i landet. 30 år senare finns det nu tusentals exempel på medborgarbudget världen över.

Fler och fler organisationer globalt testar medborgarbudget i skolan som ett sätt att öka unga ungas deltagande, en grupp som ofta är underrepresenterad i lokala beslutsprocesser. Även i Sverige visar Demokratiutredningen och undersökningar från SKR och MUCF att ungas inflytande lokalt fortfarande är lågt.

Flera internationella studier, bland annat Child Participation budgeting av Plan International, visar att medborgarbudget på lång sikt har potential att öka ungas politiska och sociala engagemang. Studien visar också att medborgarbudget i skolor ökar elevers kunskap om deras lokala område, stärker relationer mellan lärare och klasskamrater samt elevernas förmågor att driva egna projekt, tänka kritiskt och engagera sig.

Under eventet får du höra exempel från Sverige, Estland, Litauen och Lettland som testat just medborgarbudget i skolor som metod. Gästerna kommer presentera sina konkreta erfarenheter och utbyta kunskap i ett gemensamt samtal. Ni som deltagare får också chans att ställa era frågor!

Eventet är ett samarbete mellan Digidem Lab, Transparency International Lithuania, Transparency International Estonia, Transparency International Latvia och finansiären Nordiska minsterrådet.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network