down
2023.04.27

Livsmedelsverket gör Sveriges första nationella medborgarpanel

Sveriges första nationella medborgarpanel träffades för första gången och påbörjade sitt arbete med att producera rekommendationer till Livsmedelsverket.

Lördagen den 1 april 2023 var en historisk dag! Sveriges första nationella medborgarpanel träffades för första gången. Tillsammans ska panelen föreslå förändringar som möjliggör för fler att äta på ett sätt som är hälsosamt, hållbart för planeten och som alla har råd med.

Slumpvis utvalda medborgare ger rekommendationer

Medborgarpanelen består av ett sextiotal svenskar från Malmö i söder till Luleå i norr!  Samtliga panelister har valts ut slumpvis utifrån ett stratifierat urval baserat på kön, utbildningsbakgrund, ålder, boendeort samt kommuntyp. Tanken är att panelisterna utifrån dessa kriterier tillsammans ska representera ett ”mini-Sverige”, där det finns plats för olika perspektiv och infallsvinklar på hållbar livsmedelskonsumtion.

Panelen har nämligen i uppdrag att tillsammans besvara frågan

Vad behöver förändras för att du och alla andra ska kunna äta på ett sätt som är hälsosamt, hållbart för planeten och som alla har råd med?

I sex grupper kommer panelen att dissekera frågan utifrån underämnena matutbud, reklam och exponering, samt möjligheter och tillgänglighet. Varje grupp kommer sedan att föreslå rekommendationer vilka panelen som helhet tar ställning till.

Det ska bli mycket intressant att lära oss om hur denna typ av processer fungerar och hur vi kan använda dem i vår verksamhet!

Irene Blom, projektledare Livsmedelsverket

Medborgarpanelens slutliga rekommendationer överlämnas till Livsmedelsverket den 10 juni. Rekommendationerna kommer att utgöra underlag i myndighetens svar på regeringsuppdrag S2021/03523 tillsammans med Folkhälsomyndigheten i januari 2024.

Fyra träffar under våren

Livsmedelsverkets GD inleder medborgarpanelen.

Lördagen den 1 april träffades panelen för första gången i Lärandeskolan Skapa i Huddinge utanför Stockholm.  Fokus för dagen låg på dels introduktion till uppdraget och till metoden. Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström hälsade välkomna och experterna Elin Röös, Åsa Brugård Konde och Billy Langlet bidrog med kunskap inom ämnet.

Därefter fick panelisterna möjlighet att bekanta sig med varandra i mindre grupper, där de utforskade frågeställningen och bidrog med egna erfarenheter och perspektiv kring livsmedelskonsumtion. Grupperna diskuterade även vad som är viktigt för dem för att grupparbete ska fungera.

Vi är mycket glada för att vi får göra denna panel tillsammans med Livsmedelsverket, och jag är imponerad över myndighetens mod att tänka innovativt kring policyutveckling!

David Nordling, projektledare Digidem Lab

Deltagarna diskuterar om sina första tankar kring frågan de kommer besvara.

Under våren 2023 väntar ytterligare tre träffar för panelen. Under dessa kommer grupperna självständigt utforma rekommendationer på vad som behöver förändras för att fler ska kunna äta på ett sätt som är hälsosamt, hållbart och som alla har råd med. Du kan följa processen via Livsmedelsverkets hemsida.

Vill du veta mer?

Vi på Digidem Lab är förstås mycket stolta över detta samarbete med Livsmedelsverket. Om du vill veta mer kring hur vi arbetat med rekrytering, hur vi har tänkt kring mötesdesign eller något helt annat får du gärna höra av dig. Hör av dig till David Nordling som projektleder detta från vårt håll.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.