down
2020.05.10

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas. Digidem Lab har utvecklat designen på processen och levererar den digitala plattformen.

– Det här är en plats som inte upplevs som särskilt attraktiv. Idag används den mestadels av förbipasserande föräldrar med småbarn. Det förekommer drogförsäljning och nedskräpning, så det finns utmaningar. Men platsen är också tacksam att jobba med eftersom den är tydligt avgränsad, beskriver Sharif Shawky, landskapsarkitekt på Helsingborgs stad (till höger på bilden ovan).

Helsingborg har valt att använda sig av den Open Source-baserade plattformen Decidim för att samla in förslag från medborgarna om hur Siöcronaplatsen ska förändras. Detta är den första dialogen av flera där fokus ligger på att skapa mer trygga och jämlika platser i staden.

Plattformen minskar distansen mellan det offentliga och medborgarna

– Den digitala plattformen blev ett självklart val under dessa Corona-tider för att kunna nå ut till fler grupper. Den minskar distansen mellan det offentliga och medborgarna. Efter Corona är det jätteviktigt att också komplettera med att investera tid i att möta folk. Tidigare har vi gjort mycket platsdialoger och träffat föreningar i områdena. Nu kompletterar vi istället med telefonintervjuer på svenska, engelska och arabiska, eftersom det bor arabisktalande i området, berättar Sharif.

För att en plats ska uppfattas som trygg är bland annat belysning, överblickbarhet och renhet viktigt samt hur mycket och till vad den används. Att en plats ska vara jämlik handlar delvis om hur olika grupper har möjlighet att använda den. Finns det plats för rullstolar vid borden? Finns det skyltar på olika språk? Men det handlar också om själva processen att utforma platsen. Finns det möjlighet för medborgare att påverka över tid? Om det finns konflikter om hur en plats ska användas kan det behövas medling.

Siöcronaplatsen används mest av förbipasserande föräldrar med småbarn. Nu är förhoppningen att göra den tillgänglig för fler.

– Vi håller på att undersöka vad som gör att en plats upplevs som jämlik och ska inom ett par år komma fram till en certifiering tillsammans med andra aktörer i ett Vinnova-projekt, berättar Sharif.

Han vittnar om en mycket homogen stadsutvecklingsvärld, något som kan leda till att platser utformas på ett sätt som inte alltid passar de som ska använda den. Ett exempel är i Malmö där Sveriges mest avancerade skejtpark knappt används eftersom den byggts i ett område helt utan sådana behov eller existerande kultur.

– Men det börjar bli vanligare att ta in åsikter från berörda parter. Viljan finns men det sker lite försiktigt. Inte heller jag hinner lägga den tiden som jag skulle vilja på att få kontakt med människor i området, men det är ändå någonting, säger Sharif.

Uppdraget & Processen

Digidem Lab har utvecklat designen på processen och levererar den digitala plattformen, varifrån hela processen ska kunna gå att följa . Fram till 1 juni är det möjligt att bidra med idéer. Därefter kommer Sharif och hans team titta på förslagen utifrån ett jämlikhets- och trygghetsperspektiv. Utifrån den analysen kommer sedan staden att ta fram två stycken konceptförslag som lanseras 8 juni. Därefter följer en omröstning mellan 8-10 juni. Projektering kommer att ske under augusti och september. Plattformen kommer vara aktiv till 31 mars 2021. Förhoppningen är att platsen kommer vara färdig tills dess.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network