down

Tryggare platser i Helsingborg

Utveckling av stadsdel i Helsingborg med Digidem Labs dialogplattform.

Uppdragsgivare

Helsingborgs stad

Projektperiod

2020-2021


Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas. Digidem Lab har utvecklat designen på processen och levererar den digitala plattformen.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.