down
2018.08.30

Användartester av CONSUL

Under augusti 2018 genomförde Digidem Lab två användartester av medborgarplattformen CONSUL för målgrupperna utrikesfödda, kvinnor och unga.

Testet bestod av att utvärdera en demoversion av medborgarplattformen och att introducera och testa begreppet medborgarbudget.

25 testpersoner uppdelade på 2 tillfällen testade plattformen samt svarade på frågor om sina tankar och erfarenhet av medborgarbudgetar eller andra medborgarprocesser inom stadsdelar.

Testpersoner valdes ut baserat på projektets målsättning att främja ökad deltagande i beslut för de som nu är underrepresenterade enligt Demokratiutredningen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Sanna Ghotbi

Citizen Participation Consultant
+46 73 844 04 41
sanna@digidemlab.org

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.