down
2017.02.23

Consul Going Worldwide

Ett projekt för att göra Madrid's medborgarplattform Consul tillgänglig för en större publik.

En flexibel plattform

Medborgarplattformen Consul har visat sig vara ett flexibelt verktyg, inte bara för städer som Madrid, utan även för organisationer och rörelser. De senaste månaderna har Paris allmännyttiga bostadsbolag använt det för boendebudget och brittiska People´s Momentum för sitt årsmöte.

Med de nya målgrupperna för Consul - städer utanför Spanien, organisationer, olika typer av deltagarbudgetar - behöver vi titta på hur plattformen kan anpassas till olika användare och hur det bäst kan möta deras förväntningar.

Ökad tillgänglighet

Det här projektet handlar om att sänka tröskeln för installation och inställningar av Consul, genom en kombination av programmering, design och kommunikation. Det övergripande målet är att göra installationsprocessen enklare, så att Consul kan spridas över världen!

Resultat

Projektet genomfördes tillsammas med Vanessa Me Tonini inom Collective Intelligence 2017 på Medialab Prado i Madrid. Resultatet blev nya installationsscript för enklare installation av Consul, ett användarforum för diskussion och community support och en online-manual för användare och administratörer.

Foton av Medialab Prado (CC BY-SA 2.0).

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org