down

Consul

Med Consul kan ni skapa en digital mötesplats där staden och invånarna kan samarbeta genom mångsidiga dialogprocesser.

Consul är en medborgarplattform för stadsdelar, städer, regioner, länder och organisationer som vill genomföra avancerade dialogprocesser. Consul är en av de mest kompletta medborgarplattformarna för öppna, transparenta och demokratiska processer. Plattformen används idag av över 100 institutioner i 35 länder.

Consul har öppen källkod vilket betyder att dess utveckling stöttas av kommuner och programmeringsteam världen över, från Madrid, Paris, Porto Alegre och Buenos Aires till New York och Ljubljana.I plattformen finns färdiga strukturer för medborgarprocesser som tjänstepersoner oavsett tidigare kunskaper kan börja använda på en gång.

Staden kan skapa olika roller för tjänstepersonerna som ska arbeta med dialogen. Tjänstepersoner kan enkelt kommunicera och delegera kostnadsfrågor till berörda förvaltningar. Medarbetare på medborgarkontor eller andra öppna verksamheter kan få inlogg för att assistera medborgare när de lägger förslag.

Funktioner i Consul:

  • Dialog mellan invånare eller mellan staden och invånare
  • Skriva och samla stöd för medborgarförslag
  • Deltagande samhällsplanering genom enkäter och utformning av handlingsplaner och detaljplaner
  • Medborgarbudget
  • Säkra omröstningar.

Vi skapade Consul för att kommuner med minsta möjliga resurser ska kunna skapa avancerade medborgar­dialoger som dokumenteras på en och samma plats. Med tanke på att det finns så många användare sker det en ständig förbättring och utveckling av de olika funktionerna

Miguel Arana Catania, tidigare Demokrati ansvarig i Madrid stad.


Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network