down

Community organising

Utveckla din egen och andras förmåga att organisera för att skapa den förändring ni vill se! Digidem Lab erbjuder kurser i Community organising

Digidem Lab erbjuder kurser i organisering med fokus på lokala sammanhang där deltagare får metoder och verktyg för att stärka ett community. Kursen är både teoretisk och praktisk och ger en grund i att navigera strategi, makt, jämlikhet, lyssnande med mera. Deltagarna har möjlighet att testa metoder direkt och reflektera över hur de kan användas i deras egen kontext.

Kursen vänder sig till lokala organisatörer som på något sätt arbetar med lokal utveckling, föreningsaktiva, lokala ledare, facilitatörer och aktivister som inser behovet av att bygga makt underifrån och vill utveckla sin egen och andras förmåga att själva organisera för att skapa den förändring de vill se.


Uppdrag

Uppdrag inom Community organising.

Aktuellt

Aktuellt inom Community organising.

Ny kurs i lokal organisering

Ny kurs i lokal organisering

2023.09.07 | Digidem Lab och Nätverkstan ordnar utbildning i Community Organising.

Community Organising för lokalt ledarskap

Community Organising för lokalt ledarskap

2022.05.03 | Det organiseras kring bostäder, val och skola i Göteborgs förorter. Nu kommer organisatörerna för första gången erbjudas en vidareutbildning i lokal organisering.

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

2021.12.15 | Digidem Lab deltar i Nobelveckans panel om framtidens städer.

Internationellt samtal om ungas deltagande

Internationellt samtal om ungas deltagande

2021.06.23 | Välkommen på Digidem Labs event om ungas deltagande!

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.