down

Medborgarbudget och Medborgardeltagande

Processdesign och digitala verktyg för deltagande budgetar.

Vi skapar medborgarcentrerade processer utifrån internationellt beprövade metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper. Som team har vi lång er­­farenhet av arbete för social hållbarhet, mänskliga rättigheter och för att skapa mötesplatser för grupper som står långt från besluts­fattandet.

Vi kombinerar fysiska metoder som bygger för­­troende och egen­ makt med välfungerande digitala plattformar som sänker tröskeln för att delta i dialoger.

Vanliga frågor

Hur förhindrar man förslag som bryter mot kommunens riktlinjer/rådighet/kostnader?

När man gör processer som medborgarbudget eller medborgarförslag ingår det alltid en granskning tillsammans med tjänstepersoner eller områdespersonal med kunskaper i kostnader och genomförbarhet. Det är även viktigt att ha en löpande dialog med medborgare för att de ska lära sig mer om hur kommunen och dess restriktioner fungerar och kunna anpassa sina förslag därefter. Detta gör medborgardeltagande till en folkbildande insats. Studier av världens största och längst pågående medborgarprocesser visar också att medborgare tenderar att lägga effektiva och kreativa förslag som bidrar till ett hållbart samhälle. Med många deltagare ökar den kollektiva intelligenser som hjälper kommuner identifiera viktiga behov och nya lösningar.

Hotar ökat medborgardeltagande den representativa demokratin?

Medborgarprocesser som medborgarbudget och medborgarjurys ersätter inte folkvalda politiker utan blir ett komplement som tillåter beslutsfattare att bättre förstå sina medborgares behov. När vi frågar människor som själva bor i området som ska påverkas, skolelever som kan sina skola allra bäst eller hyresgäster som känner till sina bostäder får vi förslag och lösningar som bättre möter det allmänna behovet. Att förankra och legitimera beslut hos medborgare tidigt genom att inkludera de i processen gör också att vi förebygger konflikter som beslutsfattare annars kan stöta på. Studier i kommuner som gör stora medborgarprocesser visar också att det på längre sikt bidrar till ökat förtroende för beslutsfattare och mer effektivt och jämlikt ledarskap.

Hur förhindrar man att bara resursstarka grupper deltar?

Lågt deltagande hänger ofta ihop med låg tillit som i sin tur beror på erfarenheter av att inte bli lyssnad på. Oavsett om en kommun gör en process digitalt eller håller i ett möte kommer underrepresenterade grupper inte delta om inte kommunen anpassar sina utåtriktade insatser och jobbar med processer som utlovar verkligt inflytande. På Digidem Lab designar vi alltid processer och utbildningar med detta i åtanke för att på bästa sätt inkludera de som sällan deltar. Metoderna vi utformar bygger på forskning och internationella erfarenheter från kommuner som arbetat med frågan i många år. Medborgarbudget är exempelvis en metod som ökar deltagandet bland grupper som annars inte deltar i valet då det handlar om konkret makt över konkreta pengar. Medborgarjury är en metod specifikt ämnad att öka representationen i lokala beslut.

Varför ska man digitalisera medborgardialoger? Borde vi inte bli bättre på att möta våra in-vånare istället?

Absolut, borde vi bli bättre på att möta våra invånare! Men det ena utesluter inte det andra. Digi-tala medborgarplattformar tillåter kommuner att samla sina dialoger på ett transparent sätt som gör det lättare för tjänstepersoner att arbeta förvaltningsöverskridande och för medborgare att samarbeta med varandra. Men det är viktigt att kommuner kombinerar sin digitala strategi med utåtriktad kommunikation och fysiska möten. De plattformar vi arbetar med effektiviserar med-borgardialoger så att tjänstepersoner får mer tid till att vara ute och träffa målgrupper.

Vad har det här med mitt jobb att göra? Varför ska jag jobba med detta?

Ibland kan det finnas en ovana bland tjänstepersoner att arbeta med ett medborgarperspektiv. Det är inte konstigt att det känns svårt i början när vårt demokratiska system har sett ut som det gjort väldigt länge. Men faktum är att demokratin inte fungerar som den ska idag. Enligt Demokratiutredningen är bara 2% av befolkningen partipolitiskt aktiva och av dessa är otroligt få unga, kvinnor eller utrikesfödda. Vi behöver nya sätt för medborgare att kunna påverka sin vardag och sitt område. Alla kommuner har principer för medborgardialog men ofta saknas konkreta verktyg för hur dessa ska utföras. Globalt ligger Sverige efter då det skett en enorm utveckling inom fältet medborgardeltagande. I många kommuner runt om i världen utvecklas och testas innovativa metoder för att inkludera medborgare i lokala beslutsprocesser, något som gynnar alla. Att förstå våra medborgares behov och ta till vara på deras idéer gör att vi kan utföra vårt arbete mycket effektivare med positivare gensvar från de vi är till för.


Uppdrag

Uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

Fem miljoner i potten när invånarna får ge förslag på aktiviteter i Botkyrka

2022.05.30 | Botkyrkadialogen som pågått sedan 2019 ger invånarna i Botkyrka möjlighet att lämna in förslag till politiker kring saker som de vill förbättra i sin stadsdel och vardag.

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

2022.04.26 | Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

2022.02.28 | Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i Hammarkullen.

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

Digidem Lab deltar i Nobel Week Dialogue 2021

2021.12.15 | Digidem Lab deltar i Nobelveckans panel om framtidens städer.

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

2021.11.08 | Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var med i Strasbourg för att facilitera arbetsgrupper under första sessionen.

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

2021.09.29 | Digidem Lab och Transparency International ser positiva resultat efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Internationellt samtal om ungas deltagande

Internationellt samtal om ungas deltagande

2021.06.23 | Välkommen på Digidem Labs event om ungas deltagande!

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

Digidem Lab hjälper Chicago att ställa om till digitala dialoger

2021.05.11 | Digidem Lab hjälper just nu Chicago att göra sin medborgarbudget digital.

Frukostwebbinarium om Decidim den 3 mars

Frukostwebbinarium om Decidim den 3 mars

2021.02.03 | Decidim, en demokratiplattform för att lätt komma igång med digital medborgardialog

Lunchwebbinarium om boendebudget 18 februari

Lunchwebbinarium om boendebudget 18 februari

2021.02.03 | Öka trygghet och trivsel genom medbestämmande, ett webbinarium för dig som arbetar på bostadsbolag med frågor som rör trygghet, trivsel och social hållbarhet.

Nytt stort uppdrag för New York stad

Nytt stort uppdrag för New York stad

2020.12.02 | Digidem Lab arbetar just nu med New York stad med att designa processen kring deras medborgarbudget för unga.

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

2020.11.30 | Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner.

Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

2020.09.28 | Uppsala kommun satsar på att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i beslutsprocesser. Startskottet för arbetet gick i måndags då Digidem Lab höll en utbildning för kommunanställda.

Premiär för Lundbys medborgarbudget:

Premiär för Lundbys medborgarbudget: "Din idé"

2020.08.28 | Nu drar stadsdelen Lundby igång sin medborgarbudget tillsammans med bostadsföretagen Familjebostäder och Stena Fastigheter och föreningen FCH. Skolan är i centrum för processen enligt ett internationellt beprövad koncept.

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

Helsingborg gör dialogprocess för en tryggare och jämlikare plats

2020.05.10 | När Siöcronaplatsen i Helsingborg ska fräschas upp bjuds stadens invånare in till att komma med förslag och rösta på hur den ska utformas.

Webinar om medborgarbudgetar 13 maj

Webinar om medborgarbudgetar 13 maj

2020.05.06 | Vår webinarie-serie fortsätter nu med ett med som fokuserar på det vi tycker är viktigast: medborgarbudgetar.

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

2020.05.01 | Stadsdelen Lundby samarbetar med lokala bostadsföretag och testar en medborgarbudget med skolan som mittpunkt.

Gratis webinar om medborgardialoger utan fysiska träffar

Gratis webinar om medborgardialoger utan fysiska träffar

2020.04.01 | Den 16 april arrangerar vi ett webinar om framgångsrika medborgardialoger utan fysiska träffar.

Digitala dialogverktyg underlättar i Corona-krisen

Digitala dialogverktyg underlättar i Corona-krisen

2020.03.24 | Corona-pandemin gör att fysiska möten ställs in på löpande band. Digidem lab har de digitala verktygen som kan hålla dialogen vid liv.

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

2020.03.09 | Bostadsbolaget fortsätter med boendebudget och Digidem Lab processleder även denna gång.

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Medborgarbudget i Majorna-Linné

2019.09.10 | Medborgarbudget med Consul i Majorna-Linné

Deltagande budget i Biskopsgården

Deltagande budget i Biskopsgården

2019.08.01 | Processdesign och handledning i deltagande boendebudget.

Stiftelse grundas för världens största medborgarplattform

Stiftelse grundas för världens största medborgarplattform

2019.04.02 | Den 22 mars 2019 deltog Digidem Lab på det konstituerande mötet för Consul Democracy Foundation.

ICLD lär sig om medborgarplattformen Consul

ICLD lär sig om medborgarplattformen Consul

2019.04.02 | Den 26 mars befann vi oss i Visby för att hålla en workshop för ICLD.

Den första boendebudgeten i Norden

Den första boendebudgeten i Norden

2019.03.18 | Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org