down
2024.03.08

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

Den 9-10 mars samlas Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

60 slumpmässigt utvalda personer från hela landet ska under våren ta sig an frågan Hur bör Sverige sänka utsläppen i enlighet med Parisavtalet? Deltagarna kommer träffas flera gånger under våren för att lyssna in kunskap från olika experter, diskutera och komma fram till förslag och rekommendationer, som i maj kommer att överlämnas till riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Projektet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans och sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Miljöinsititutet.

Digidem Lab, som tidigare arrangerat medborgarråd för Livsmedelsverket och arbetat för EU-kommissionen europeiska råd, har utformat processen och kommer att facilitera – det vill säga leda och underlätta – medborgarrådets möten.

Vill du veta mer om Medborgarrådet för klimatet, se här.


Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarråd om Klimatet för Stockholms universitet.

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

2024.05.19 | "Agera nu" är budskapet från medborgarråd om klimatet.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network