down
2024.05.19

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

"Agera nu" är budskapet från medborgarråd om klimatet.

På söndagen den 19 maj avslutades Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Medborgarrådet är en del av ett forskningsprogram som studerar rättvis klimatomställning i Sverige genom samverkan mellan forskning och civilsamhället.

Vårt budskap är tydligt: Vi behöver agera nu! Tillsammans har vi, unga som gamla, från stad som landsbygd, med hemvist i norr som söder, utbildat oss i och diskuterat klimatfrågan. Det har inte alltid varit lätt. Men genom dialog och samarbete har vi funnit samsyn och en stark vilja att agera för en mer hållbar framtid

medborgarrådets deltagare i ett gemensamt uttalande.

Digidem Lab har planerat och genomfört processen tillsammans med forskningsprogrammet FAIRTRANS. Rådet, som består av 58 slumpmässigt utvalda medborgare, har under våren tagit fram rekommendationer om hur Sverige ska sänka sina utsläpp och uppfylla Parisavtalet.

Medborgarråd är en internationellt beprövad metod, där ett representativt mini-samhälle slumpas fram, för att diskutera en aktuell samhällsfråga, där många tycker starkt olika. Uppdraget är att – trots olikheter - komma fram till förslag på lösningar. Det har Medborgarrådet för klimatet lyckats med.

Resultatet av metoden är inte bara de rekommendationer som rådsmedlemmarna kommer fram till. Att få träffa och diskutera viktiga frågor med människor med så olika åsikter, är en upplevelse i sig själv. Många deltagare förmedlar en stark hoppfullhet och en tro på att demokrati faktiskt fungerar.

Jonas Linde från Digidem Lab


Idag 20 maj kan du ta del av slutsatser som rådet presenterar på FAIRTRANS hemsida (och ta del övrig mediabevakning).

Läs Stockholms Universitets pressmeddelande här.


Aktuellt

Aktuellt inom Medborgarråd om Klimatet för Stockholms universitet.

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

2024.03.08 | Den 9-10 mars samlas Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network