down

Medborgarråd om Klimatet för Stockholms universitet

Uppdragsgivare

Stockholms universitet

Projektperiod

2023-

Partners

  • Fairtrans
  • Swedish Environmental Research Institute
  • Lunds Universitet
  • Uppsala Universitet
  • Högskolan i Gävle

Digidem Lab genomför Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet, på uppdrag av Stockholms universitet.

60 slumpmässigt utvalda personer från hela landet ska under våren 2024 ta sig an frågan Hur bör Sverige sänka utsläppen i enlighet med Parisavtalet? Deltagarna kommer träffas flera gånger under våren för att lyssna in kunskap från olika experter, diskutera och komma fram till förslag och rekommendationer, som i maj kommer att överlämnas till riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Projektet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans och sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Miljöinsititutet.

Digidem Lab, som tidigare arrangerat medborgarråd för Livsmedelsverket och arbetat för EU-kommissionens medborgarråd, har utformat processen och kommer att facilitera – det vill säga leda och underlätta – medborgarrådets möten.

Sveriges första medborgarråd om klimatet avslutas

"Agera nu" är budskapet från medborgarråd om klimatet.

Läs mer

Digidem Lab leder nationellt medborgarråd om klimatet

Den 9-10 mars samlas Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarråd.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Ali Tabrizi

Verksamhetsledare
+46 703 103 304
ali@digidemlab.org

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network