down
2022.02.16

Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration

För 30 år sedan, nästan på dagen, undertecknades Maastrichtfördraget i Maastricht, Nederländerna och därmed upprättades Europeiska Unionen. Helgen den 11-13 februari, bara ett stenkast ifrån där fördraget signerats möttes ca 200 medborgare från hela Europa för den fjärde och sista medborgarpanelen under “konferensen om Europas framtid”. Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var på plats i Maastricht, för att facilitera panelen.

Som vi skrivit om innan har Digidem Lab stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. “Konferensen om Europas framtid” sätter medborgarna i fokus för diskussioner om hur EU ska utvecklas för att tackla framtida utmaningar. Medborgarpanelerna har spelat en viktig roll då representanter diskuterat idéer från de evenemang som arrangerats över hela EU och lyft förslag som skickats in via konferensens plattform Decidim, en av världens mest använda plattform för medborgardeltagande. Plattformen är det nav som konferensen om Europas framtid kretsar kring. Du kan fortfarande ladda upp ditt bidrag på plattformen före den 20 februari här!

Fyra olika medborgarpaneler har skett parallellt under konferensen där medborgarna fått chans att få feedback på sina rekommendationer de lämnat på plattformen från beslutsfattare. Teman som diskuterats är; ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, demokrati, klimat och miljö och slutligen EU:s roll i världen och migration. Varje panel har träffats tre gånger och totalt har ca 200 slumpvis utvalda medborgare som speglar EU:s mångfald deltagit vid varje panel. En av dem var t.ex. 21-åriga studenten Thilde Karlsson från Fågelmara, som DN intervjuat.

Pierre och Anna från Digidem Lab reste till Maastricht för att facilitera den sista panelen inom temat EU i världen och migration där det diskuterades EU:s roll inom handel, solidaritet och hur kommissionen skall hantera migrationens utmaningar. Låt oss säga, att helgen avslutades med fanan i topp.

- Sista etappen för Panel 4 i konferensen om Europas framtid har varit en helg där vi alla; medborgare, organisatörer och facilitatorer, bestigit Mount Everest och syret räckte precis till toppen. Jag vet inte vilket lands flagga vi satte där men skönt var det! De slumpvis utvalda medborgare från alla EU-länder har nu gjort klart nästan 50 rekommendationer till beslutsfattare i EU kring EU:s roll i världen och migration. Det har varit riktigt intressant att vara med och genomföra deltagande demokrati på den här nivån och i en skala som aldrig förr testats, säger Anna Sanne Göransson, Digidem Lab.

Vad händer nu?

De rekommendationer som panelerna har formulerat kommer att diskuteras vid plenaförsamlingarna som startar i mars, som sammanför medborgare, representanter från EU-institutioner, nationella parlament och andra intressenter. De kommer även att ingå i den slutliga konferensrapporten, som förbereds under våren. Digidem Lab kommer att fortsätta stötta dialogerna fram tills dess att de avslutats senare i vår och har stora förhoppningar för framtidens deltagande demokrati.

- Vi har stora förhoppningar att detta första demokratiska experiment på EU-nivå kommer att leda till fler dialoger där vi européer får bygga vår gemensamma framtid. Vi hoppas såklart vara en del i det men vi är framförallt jättesugna på att ta de erfarenheter, kompetenser och nätverk vi fått från konferensen tillbaka till sverige. Vi reser hem fulla av idéer om hur medborgarpaneler, medborgarjuries och liknande processer kan byggas och designas, säger Pierre Mesure, Digidem Lab.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org