down

Konferensen om Europas framtid

Digidem Lab har tillsammans med OSP stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin.

Uppdragsgivare

Europeiska kommissionen

Projektperiod

2021-2022

Partners

  • Open Source Politics
  • Danish Board of Technology
  • Missions Publiques
  • Ifok
  • Deliberativa

Webbplats


Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i.

Läs mer

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

Digidem Lab är på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration.

Läs mer

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

Under hösten kommer 800 slumpmässigt valda medborgare från hela EU att ta fram rekommendationer för konferensens plenarförsamlingar. Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var med i Strasbourg för att facilitera arbetsgrupper under första sessionen.

Läs mer

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab har tillsammans med OSP stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Konferensen pågår nu och du som EU-medborgare kan vara med och påverka Europas framtid.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarjury.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.