down
2022.06.28

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i.

Digidem Lab var från början till slutet en av de organisationer som stöttade EU-kommissionen i förberedelser och genomförandet av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Med detta inlägg tänkte vi sammanfatta det hela samt ge lite inspel kring vad som kan komma.

Konferensen om Europas Framtid som pågått mellan april 2021 och maj 2022 har fungerat som ett offentligt forum för en öppen och inkluderande debatt om flera viktiga prioriteringar och utmaningar inom EU. En omfattande demokratisk process där människor från hela EU genom paneler, debatter och diskussioner delat med sig av sina idéer och bidragit till att forma vår gemensamma framtid. Först öppnades en digital plattform baserad på det öppna verktyget Decidim där alla i EU kunde lämna sina idéer, organisera och delta i event. Plattformen fick över 5 miljoner unika besökare, 700 000 deltog i event runt om i Europa, och av dessa kom nästan 19 000 idéer. Redan från maj 2020 var Digidem Lab involverad, med vår fransk partner Open Source Politics och flera andra organisationer från hela EU för att designa plattformen och hur medborgarna skulle involveras (det skrev vi mer om i ett första inlägg). För att möta konferensens oerhörda behov, fick Decidim flera förbättringar för att göra det helt flerspråkigt (alla deltagare kunde skriva sina inlägg och läsa andras i sitt eget språk bland de 24 officiella EU-språk) och koppla det till avancerade analysverktyg. Efter lanseringen fortsatte vi att rådge EU-kommissionen, bl.a. med veckovisa rapporter om konferensens aktivitet som pekade på olika brister i deltagandet och hjälpte kommissionen och medlemsstaterna att rikta sin kommunikation.


Bild: Antal idéer, kommentarer, event per ämne på plattformen, läs mer på plattformens slutrapport

Från hösten 2021 började en ny spännande fas när 800 medborgare från hela EU slumpmässigt valdes för att delta i medborgarpaneler för att ta fram de slutliga rekommendationerna. Då fick Digidem Lab återigen uppdrag att facilitera flera sessioner av dessa paneler i Strasbourg, Frankrike och Maastricht, Nederländerna. En spännande upplevelse där våra kollegor Anna och Pierre fick facilitera på upp till 6 språk (tack vare EU-parlamentets utmärkta tolkare) för att hjälpa medborgare ta fram rekommendationer om bl.a. EUs värderingar och klimatdiplomati. Mer om vår panels sista session i Maastricht finns att läsa här. Kolla även in denna film från panelen.

- Denna konferens var otroligt innovativ på så många sätt och vi är oerhört tacksamma för att vi var en del av den här resan. Vi tar med oss så mycket kunskap som vi hoppas kunna använda för att designa och genomföra ännu bättre deliberativa processer i Sverige.
Pierre Mesure, uppdragsansvarig på Digidem Lab

Intresset för konferensen i Sverige var svagt men vi rekommenderar ändå att läsa DNs intervju av Thilde Karlsson, från Fågelmara utanför Karlskrona som fick diskutera klimatfrågor som en av de 800 medborgarna. I sitt tal efterlyste hon en djärvare klimatpolitik och ett mer rättvist EU där ålder, bosättning, kön, religion och politiska preferenser inte ska vara diskriminerande. Hon lyfte att EU måste vara mer än en ekonomisk union och att medlemsstaterna måste visa mer solidaritet med varandra i kristider.

Bild: Thilde Karlsson under sitt tal.

Vi rekommenderar även Sveriges Radios korta intervjuer av Robin från Gävle och Anna från Stockholm.

Vad händer nu?

EUs toppolitiker har nu tagit emot de över 300 förslag som medborgarna tog fram inom nio olika politikområden; klimat och miljö, hälsa, en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, EU i världen, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet, den digitala omställningen, demokratin i EU, migration samt utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Ni har bevisat att denna formen av demokrati fungerar. Och jag tror på att vi borde ge det mer utrymme, det borde bli en del av vårt sätt att utforma politik. Det är därför jag kommer att föreslå att vi i framtiden ger medborgarpanelerna tid och resurser att ge rekommendationer innan vi lägger fram viktiga lagstiftningsförslag. För jag är övertygad om att demokrati inte slutar med val, konferenser eller konvent. Det behöver bearbetas, vårdas och förbättras varje dag.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande när hon tog emot rekommendationerna

Alla förslag går att läsa här (panel 1, panel 2, panel 3, panel 4) och även konferensens slutrapport finns här.

Förra veckan publicerade EU-kommissionen ett första svar där de förklarar hur de tänker använda rekommendationerna. Vissa kommer kunna integreras ganska lätt till EUs program medan flera kan kräva en ändring i fördragen, vilket kommissionen inte kan genomföra utan medlemsstaternas samtycke. I samma dokument uppger de att de kommer fortsätta använda sig av deliberativa metoder och medborgarpaneler för att involvera medborgare i t.ex. den kommande europeiska klimatlagen.

Bildkälla: European Union 2022 - Source : EP


Aktuellt

Aktuellt inom Konferensen om Europas framtid.

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

2022.02.16 | Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration.

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

2021.11.08 | Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var med i Strasbourg för att facilitera arbetsgrupper under första sessionen.

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

2021.06.23 | EU har lanserat konferensen om Europas framtid med hjälp av Digidem Lab

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.